Torbern Torbernsen Skaktavl d.y.

Torbern Torbernsen Skaktavl d.y., ofte skrevet Torbjørn Torbjørnsen (død 1635) var lagmannOpplandene fra 1624 til 1633.

Embetskarriere

Torben Skaktavls bestillingsbrev er dat. 2. mai 1624 og Jens Juel fikk samme dag ordre om å ta ed av Skaktavl.[1] Det er uklart om Skaktavl overtok før 1627 fordi forrige lagmann ennå ikke synes å ha fratrådt embetet.

Økonomi

Torben Torbensen Skaktavl fikk ved kongebrev 1. august 1622 gjenopprettet sin adelige frihet som han var fradømt ved sist holdte herredag fordi han ikke hadde kunnet bevise sitt adelskap. Men kongen hadde mottatt nye opplysninger som gav Skaktavl rett.

Torben Skaktavl fikk i 1632 adelsbrev og rett for seg og sine ekte barn og rette arvinger til å nyte full frihet med skjold og hjelm som andre riddere i Norge og som hans forfedre hadde hatt rett til.[2]

I 1632 anmodet Torben Torbensen om å få makeskifte en rekke av sine gårder med flere av kronens gårder. Christopher Urne ble bedt om å vurdere om dette makeskiftet burde finne sted.[3] Ved kongebrev til Christopher Urne av 22. juli 1633 fikk Urne befaling om å gjennomgå Skaktavls supplikker og begjæringer og sende en erklæring til kanselliet.[4]

Familie

Torben Skaktavl døde i 1635. Han var sønn av Torben Skaktavl av slekta Skaktavl. Han var gift med Anna Nilsdatter Krag, datter til lagmann Nils Eriksen Krag i Fredrikstad. De hadde sønnen Envold Skaktavl. Det var skifte etter ham i 1702.[5]

Anne Krag ble senere gift med Peder Mogensen.

Torben Skaktavl klaget i 1618 over at hans stefar Hans Winche holdt tilbake hans fedrene arv. Winche var dømt på herredagen å levere arven fra seg, menn unnlot å gjøre dette. Etter klage fra Skaktavl fikk Stattholder Jens Juel ordre om å se til at Skaktavl fikk arven sin.[6]

En forfar av Torben, Bjørn Halvorsen Skaktavl, var lagmann på Opplandene 1490–1510.

Bosted

Familien bodde på Nordvi i Stange siden midten av 1500-tallet.

Referanser

 1. Norske Rigs-Registranter, bd. V, s. 389.
 2. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 397.
 3. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 444f.
 4. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 580.
 5. Se om familien hos M. Veflingstad: Stangeboka, bd. 1, Stange historielag 1953, under Nordvi.
 6. Norske Rigs-Registranter, bd. IV, s. 706f.

Litteratur

 • (**) N. Saml. I: 409. (full referanse kommer).
 • S. H. Finne-Grønn: Annalistiske og andre optegnelser, i Norsk slektshistorisk tidsskrift, bd. I (1928), s. 119.
 • Henning Sollied: «Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok», i Norsk slektshistorisk tidsskrift, bd. III (1931), s. 281.
 • Christian Spangen: Et lite Skaktavl-mysterium, i Norsk slektshistorisk tidsskrift, bd. V (1936), s. 174.
 • Toralv Bleken-Nilssen (et.alt.): Furnes bygdebok, bd. I, Furnes historielag 1941, s. 695
 • (**) Hedem. garder I: 85; (full referanse kommer).
 • (**) Faye: (full referanse kommer).
 • (**) Stange: 13. (full referanse kommer).
 • Frederik Thaarup: Magazin for Danmarks og Norges topographiske, oekonomiske og statistiske Beskrivelse, bd. II, København 1803, s. 191.


  Torbern Torbernsen Skaktavl d.y. er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.