Tori skole

Tori skole, Toriskolen, var en folkeskole i Gjerdrum kommuneRomerike. Skolekretsen omfatta Nordbygda i Gjerdrum. Skolelokalene sto ferdig i 1867, i forbindelse med skoleloven av 1860, som fastslo at bygdene skulle opprette faste skolesteder. I likhet med de andre skolene i bygda var også Tori utstyrt med bolig, uthus og jordveg til læreren. Skolebygningen på Tori ble ombygd i 1899 og var i bruk til 1958, da Gjerdrum slo sammen alle kretsene til en felles skole i kommunesenteret Ask.

Tori skole i 1902. Lærer Sigvart Stokstad bak til høgre.
Foto: Ukjent (Akershusbasen)
Skolebilde fra 1953. Lærer Oskar Brennhagen bak til høgre, lærerinne Sigrid Bjørnsen til venstre i midterste rekke.
Foto: Ukjent (Akershusbasen)

Lærere

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!