Totenvika kirkegard

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 12. mai 2020 kl. 13:07 av Kallrustad (samtale | bidrag) (retter lenke, {{bm}})
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Totenvika kirke og kirkegard en februarefta i 2012, utsikt mot Mjøsa.

Totenvika kirkegard ble innvia 30. september 1864, etter at Østre Toten kommune hadde kjøpt tomt til gravplass fra garden Vang. Kirkegarden, som brukes av innbyggerne i Totenvika og tilgrensende deler av Balke sokn, var den første på Toten-bygdene som ble anlagt som rein gravplass («Hjelpekirkegaard»). Kirka i Totenvika ble innvia først i 1896, på ei tomt i tilknytning til gravplassen. At det alt eksisterte en kirkegard i området, ble en viktig forutsetning for at vikværingene fikk sin egen kirke.

Bakgrunn

Innbyggerne i Totenvika sokna til Balke kirke, og på kirkegarden der hadde de også gravstedene sine. Midt på 1800-tallet var imidlertid gravplassen ved Balke temmelig full, så kommunestyret bestemte at den skulle utvides.

Fra Totenvika kom det i februar 1863 et forslag om at vedtaket om utvidelse skulle oppheves, og at kommunen i stedet burde kjøpe et «Jordstykke paa omtrent 4 Maal [....] af Gaarden Vangs Grund for at benyttes til dette Øiemed, da det dertil utseede Stykke ved Balke ansees bade mindre Hensigtsmæssig og særdeles bekosteligt at faa bragt i den Stand som Hensigten udfordrer.» Han som fremma forslaget, var tidligere stortingsmann og ordfører Ole Larsen Hammerstad (1817-73). Han argumenterte altså med at en utvidelse på Balke ville bli kostbar, men også lite «Hensigtsmæssig». Det er ikke helt åpenbart hva Hammerstad mente med uhensiktsmessig, men han kan ha tenkt på lokale forhold som jordbotn og særlig det bratte terrenget rundt Balke kirke. Han kan samtidig ha ment at det var upraktisk for vikværingene å ha gravplass på Balke, da det var relativt lang reiseveg dit. Fra ytterst i Totenvika var det godt og vel ei mil til kirkegarden ved Balke. Ole Hammerstad var sjøl vikværing, han bodde på Nigarden Hammastad, og hadde åpenbart egeninteresser i denne saken.

Ole Hammerstads gravstøtte på kirkegarden i Totenvika.
Foto: Inger Lise Willerud (2007)

Uansett ble Hammerstads forslag vedtatt av kommunestyret, og prosten godkjente 31. oktober 1863 at en såkalt «Hjelpekirkegaard» kunne opprettes. Gravplassen ble raskt opparbeidd, så alt den 30. september 1864 foregikk den offisielle innvielsen. Året etter fikk murer Christian Olsen Opsahlhagen i oppdrag å oppføre en mur rundt kirkegarden. 9. juli 1865 står det i dagsregisteret i kirkeboka at «12 Liig [var] jordfæstede paa den nye Kirkegaard ved Vang.»

Kirkegarden i bruk

Hammerstad døde sjøl alt i 1873, og han fikk et prektig gravminne i det sørøstlige hjørnet av kirkegarden. Minnestøtta ble finansiert gjennom innsamling av private gaver. Hammerstad-støtta står fortsatt (2007).

Kirkegarden i Totenvika er seinere utvida, blant annet på 1950-tallet. I 1980 godkjente Stiftsdireksjonen i Hamar at et område av gravplassen kunne reserveres til urnelund.

Kilder og litteratur


Galleri

I 2007 fotograferte Inger Lise Willerud gravminnene på Totenvika kirkegard, og her på lokalhistoriewiki vil en del av disse bildene bli publisert.