Einar Haugland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av Einar Haugland.
Einar Haugland sendte dette bildet hjem til Toten i 1920 med følgende tekst: «The musical band of S/S Sygna. From left to right: Einar Haugland (sailor), Maltin Johanson (carpenter), Oskar Carlson (sailor).» Turen gikk fra Norge til Baltimore og videre til Montevideo.
Foto: 1920

Einar Haugland (født 7. september 1894 i Østre Toten, død samme sted 17. mars 1992) var skipsfører. Han seilte mange år i utenriksfart før han avslutta yrkeskarrieren som kaptein på Skibladner (1947-1969). Haugland var bosatt i Totenvika.

Bakgrunn og oppvekst

Han vokste opp på bruket Haugland ovafor Fjørkenstad i Totenvika. Einar var den nest eldste i en søskenflokk på ti. Mora Pernille (1874-1956) stelte huset og husdyra, mens faren Anton (1866-1958) var båtmann på Mjøsa. I folketellinga for 1910 er Anton Haugland titulert som «Selveier og Fragtebaateier». Sønnen Einar, som da var 16 år gammal, dreiv da som gardsarbeider. I tillegg var han en del med faren, som frakta ved, poteter og teglstein for gardbrukerne og bedriftene rundt fjorden.

I 1914 forlot imidlertid Einar Haugland Mjøsa, og drog til sjøs.

Utenriksfart

Første verdenskrig begynte samme år som Einar Haugland starta sin sjømannskarriere. Under krigen ble han torpedert to ganger, men klarte seg. Etterpå tok han styrmannsskolen, og han ble snart skipsfører. Haugland fikk se store deler av verden. Han gikk blant annet fem år med trelast på Arkhangelsk, seilte til både Nord- og Sør-Amerika, i tillegg til andre verdensdeler.

Også under andre verdenskrig ble Hauglands skip torpedert to ganger. Han gikk da i land i London, der han ble «Superintendant kaptein» ved Nortraships kontor.

Skibladner

I 1947 var han tilbake på Toten og ble ansatt som kaptein på Skibladner. Dette var ei stilling som passa godt for Haugland, med hans lange erfaring som sjømann, gode språkunnskaper og kultiverte framferd.

Han var gift med Aagot f. Thorsen. De fikk tre barn og etter hvert flere barnebarn og oldebarn. Haugland-familien bodde i huset Veiby i Totenvika; tomta var utskilt fra Reinsby.

Einar Haugland, som ble enkemann i 1977, bodde på sine eldre dager på Balke menighets aldershjemSkreia. Der døde han 17. mars 1992, 97 1/2 år gammal. I et minneord i Oppland Arbeiderblad het det: «For mange mjøsboere har selve hovedrepresentanten for den norske sjømannsstand mønstret av for siste gang».

Einar og Aagot Haugland er gravlagt på kirkegarden i Totenvika.
Foto: Inger Lise Willerud

Kilder og litteratur