Treschowgården

Treschowgården i Oslo sentrum har adresse Fred. Olsens gate 2. Bygningen ble oppført 1710 for admiralitetsråd Gerhard Treschow (omkr. 1659–1719). Årstallet 1710 er angitt på fasaden.

Motiv fra Treschowgården i Oslo.
Foto: Kjetil Ree (2018)

Huset er av pusset murstein og omslutter en firkantet gård. Over altanen er det et marmorskjold satt opp av tidligere eier Paul Vogt.

Til 1819 ble bygningen brukt som bolig. 1819-23 holdt børsen til her (dagens børs ligger på den andre siden av gaten). Fra 1823 til 1869 huset bygningen Oslo katedralskole. Senere ble bygningen benyttet til andre formål, blant annet for Hotel Britannia.

Bygningen ble restaurert av Fred. Olsen i 1919 (arkitekt Ole Sverre), og benyttet som kontorer for redereiet.

Galleri

Kilder og referanser