Tromsø og Senjen fogderi

I 1695 ble Tromsø fogderi slått sammen med Senjen fogderi til Tromsø og Senjen fogderi. Tromsø og Senjen fogderi omfattet hele det nåværende Troms fylke.

Rettslig inndeling

Senja sorenskriveri (distrikt 1755-1854)

Kvæfjord tinglag
Sand tinglag (til 23/3-1855)
Fauskevåg tinglag (til 23/3-1855)
Trondenes tinglag (23/3-1855 - )
Astafjord tinglag omdøpt 11/4-1863 til Ibestad tinglag
Dyrøy tinglag omdøpt 11/4-1863 til Tranøy tinglag
Torsken, Gryllefjord, Berg og Mefjord tinglag, fra ca. 1760 bare Torsken tinglag omdøpt 11/4-1863 til Berg tinglag
Baltestad og Gisund tinglag, fra ca. 1760 bare Gisund tinglag omdøpt 11/4-1863 til Lenvik tinglag (til Tromsø 2/5-1886)
Målselv tinglag (18/10-1856 - til Tromsø 2/5-1886)
Salangen tinglag (12/4-1886 - )

Tromsø sorenskriveri (distrikt 1755-1854)

Hillesøy tinglag (til 16/7-1845)
Helgøy tinglag (til 1790) (1888 - )
Tromsø og Helgøy tinglag (1790 - 30/12-1812)
Tromsø tinglag (30/12-1812 - 11/4-1863) omdøpt Tromsøysund og Balsfjord tinglag (11/4-1863 - 24/11-1871)
Tromsøysund tinglag (24/11-1871 - )
Balsfjord tinglag (24/11-1871 - )
Karlsøy og Lyngen tinglag (1790 - 30/12-1812)
Karlsøy tinglag (30/12-1812 - )
Lyngen tinglag (30/12-1812 - )
Skjervøy tinglag

Fogder i Tromsø og Senjen fogderi

Tidsrom Fogd
1695 Henrik Henriksen Riber
1696-1707 Jørgen Jørgensen Århus
1708-1710 Jachob Rosenvinge (konst.)
1711-1742 Andreas Tønder
1744-1748 Michael Ursin
1749-1769 Jørgen Wang
1770-1771 Jacob Winstrup (konst.)
1771-1780 Ole Ryning
1782-1795 Jens Holmboe
1795-1799 Hans Echorn (konst.)
1799-1802 Peter Krejdal
1802-1810 Jacob Tullin Thams
1811-1811 Nils Stenstrup (konst.)
1811-1814 Johan Caspar Krogh
1815-1822 Johan Roland Nilson
1822-1842 Johan Andreas Hofseth
1843 (statskalender mangler)
1844-1853 Morten Smith Petersen
1854-1871 Martinus Nissen Dreier
1872-1884 Nils Johan Nilsen
1884-1892 Jacob Fredrik Christian Conradi
1893 (ingen iflg. statskalenderen)
1894-1898 Ernst Georg Wolf Moss (konst. 1894)


Se også

Kilder