Wilhelm Frimann Koren Christie

Må ikke forveksles med hans oldebarn Wilhelm Frimann Koren Christie (1885–1956)

Wilhelm Frimann Koren Christie (født 7. desember 1778 i Christiansund, død 1849 i Bergen) var jurist og politiker.

W.F. Koren Christie. Etter maleri av Jacob Munch.

Han var ferdig utdannet som cand.jur. i 1799, og virket som sekretær ved Danske Kancelli i 18011808. I 1809 reiste han hjem til Norge, og ble sorenskriver i Nordhordland.

Ved Riksforsamlingen i 1814 var han første representant for Bergen byes deputerede. Han hørte der til selvstendighetspartiet. Tidligere i året hadde han i den politiske-litterære kretsen Quodlibet vært med på flere debatter om selvstendighet, og han hadde der sammen med Peter Motzfeldt vært talsmann for konstitusjonelt styre inspirerert av styresettene i USA, Storbritannia og Frankrike, fremfor det danske eneveldet. Under krigen i 1814 var han formann for forhandlingskomitéen, og han har fått hovedæren for at Mossekonvensjonen ble utformet slik at Norge beholdt sin selvstendighet i en personalunion fremfor å bli innlemmet i Sverige.

Christie var stortingspresident i 1815 og i perioder i 1818, og bidro sterkt til å befeste den konstitusjonelle praksis.

Christie har fått gater oppkalt etter seg i flere norske byer.

Han var en av grunnleggerne av Bergen Museum.

Galleri

Kilder

Eksterne lenker