Østensjøvannet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Østensjøvannet
Basisopplysninger
Østensjøvannet Oslo 2012.jpg
Bildetekst:
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Areal: 0,33 km²
Høyde: 107 moh,
Vassdrag: Alna
Kommune: Oslo
Turvei ved sørenden av Østensjøvannet i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Østensjøvannet ligger sørøst i Oslo i Bydel Østensjø. Østensjøvannet har vært betegnet som smørøyet i Østensjøbyen. Vannet og det omkransende natur- og kulturlandskapet kan vise til et særdeles stort biologisk mangfold. Hele 220 fuglearter (per høst 2009) og 440 plantearter er observert. Vannet og de sentrale områdene rundt er derfor fredet etter naturvernloven (1992). Gårdene Østensjø og Abildsø med tilhørende jorder og kulturmark er fredet etter kulturminneloven, henholdsvis i 2001 (midlertidig) og i 1997. I 2002 ble Østensjøområdet miljøpark opprettet. Vannet er svært næringsrikt, og vannkvaliteten betegnes som ustabil.

Vannet har tilsig fra sør via Smedbergbekken, Ulsrudbekken og Bølerbekken, hvorav den siste er den viktigste og som kommer fra Ulsrudvann. Avløpet ligger i nordenden og er gjennom Østensjøbekken til Alna ved Bryn stasjon.

Vannet er omgitt av turveier og er et av byens mest benyttede områder for rekreasjon. Naturrikdommen og den store variasjonen gjør at området brukes mye i undervisning, fra barnehager til universitetsnivå. Foreningen Østensjøvannets venner har siden 1983 arbeidet aktivt for varig vern og forsvarlig skjøtsel av området.

Østenvannet var et av de viktigste innsjøene i Kristiania hvor det ble skåret is, sammen med Holmendammen. Det var isdrift her helt fram til 1920-årene.

På 1950-tallet ble det flere ganger arrangert billøp på isen på vannet om vinteren.

Galleri

Se også

Les mer

Koordinater: 59.888592° N 10.827577° Ø