Østerdalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Østerdalen er et dalføre nordøst i Innlandet fylke, før 1. januar 2020 i Hedmark. Navnet kommer ganske enkelt av norrønt øystri dalir, altså de østre dalene. I høymiddelalderen skrives det i kongesagaene om Østerdalene i flertallsform. Østerdalene hadde fire hovedvassdrag, altså fire ulike østerdaler.

Østerdalen strekker seg fra Røros til Elverum langs Glåma. Sør for Elverum går den over i Glåmdalen. Det er flere sidedaler, hvorav de største er Rendalen, Folldal og Atndalen. Som landskap regnes også sidedalene og Kvikne, Engerdal og Trysil med til Østerdalen. Store deler av dalføret er dekket av furuskog, og det er typisk for dalen at det er en bunndekke av reinlav, spesielt kvitkrull.

Lenstiden

Østerdalen var på slutten av 1400 tallet sammen med Solør regnet som et len. De ble i 1489 sammen med en mengde andre len forlent til Henrik Krummedike (ca 1463-1530) på livstid i 1498, i det som var datidens største norske lenssamling. Henrik mistet lenene i 1517, men fikk dem tilbake i 1523. Lenene ble beslaglagt av Norges Riksråd i 1524, men Henrik fikk blant annet Solør og Østerdalen tilbake i 1528. I mellomtiden hadde riksråd Olav Galle (ca 1480-1532) sittet med det. Solør og Østerdalen var blant lenene som Mogens Gyldenstjerne overtok som avgiftslen i 1530. Senere inngikk Østerdalen i en konstellasjon med Hedmarken i Hamar len, fra midten av 1500-tallet som underlen under Akershus hovedlen. Tidligere stattholder Ludvig Munk hadde det i forlening sammen med Hedmark i 1586. Siden er Østerdalen omtalt som fogderi.

Fogderitiden

Østerdalen fogderi ble fra slutten av 1500-tallet styrt av fogden på Hedmarken, på 1600-tallet en tid eget fogderi, så drevet av Solørfogden og igjen eget fogderi, før det på 1800-tallet ble inndelt i nordre og søndre Østerdalen.

Senere inndeling

Dalføret deles gjerne inn i Nord-Østerdal og Sør-Østerdal, med henholdsvis Tynset og Elverum som sentra. Hvilke kommuner som regnes med til den enkelte del varierer noe. Nordre Østerdalens fogderi bestod av Folldal, Alvdal, Tynset, Rendalen, Tolga, Os og Engerdal, mens Søndre Østerdalens fogderi bestod av Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum og Våler (sistnevnte ligger i Glåmdalen). Dagens tingsrettinndeling avviker noe fra dette ved at Stor-Elvdal tilhører Nord-Østerdal tingrett og Åsnes kommune i Glåmdalen tilhører Sør-Østerdals tingrett.

Infrastruktur

I 1973 fusjonerte 23 rutebilselskaper i Østerdalen til Østerdal Billag, som eksisterte fram til 2011, da det fusjonerte med Gauldal Billag til Gauldal-Østerdal Buss.

Eksterne lenker