ABM-utvikling

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

ABM-utvikling – Statens samordnings- og utviklingsorgan for arkiv, bibliotek og museum var en statlig etat, opprettet 1. januar 2003 ved sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk Museumsutvikling. ABM-utvikling var organisert under Kulturdepartementet og ledet av et eget styre med representanter fra Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Etaten fungerte som rådgivende organ overfor Kulturdepartementet i saker om arkiv, bibliotek og museum, og hadde ansvar for gjennomføringen av politiske vedtak i sektorene. Den hadde også en viktig funksjon for utvikling av arkiv, bibliotek og museum, blant annet gjennom tildeling av prosjektmidler. ABM-utvikling hadde også i oppgave å samle inn statistikk fra ca. 5 500 biblioteker, museer og arkiver. Museene søkte om driftsmidler fra Kulturdepartementet og rapporterte bruken av dem gjennom statistikksystemet til ABM-utvikling. Organisasjonen arbeidet også med utvikling av arkiv utenfor Arkivverket, med fotobevaring og andre kulturvernoppgaver. Fra 2003 til 2010 var ABM-utvikling ansvarlig for driften av Kulturnett Norge.

ABM-utvikling holdt til i Oslo, i Observatoriegata 1B som er tilbygget til Nasjonalbiblioteket.

Organisasjonen ble omorganisert på ny i 2010, da deler av virksomheten ble besluttet overført til Nasjonalbiblioteket og Norsk vitenskapsindeks, mens den resterende og største delen fra 1. januar 2011 ble innfusjonert som en del av Norsk kulturråd. Samtidig overtok Anne Aasheim som direktør for det nye, sammenslåtte organet under navnet Norsk kulturråd. Som en direkte følge av den politiske beslutningen om den nye omorganiseringen, sendte ABM-utviklings styre ut en pressemelding 17. februar 2010, der de kunngjorde at styret gikk av.

Direktører

Litteratur

  • Røgler, Jannicke: Hysj! Om samlingen av biblioteksektoren på nasjonalt nivå (2008) I fulltekst på ODA
  • Røgler, Jannicke: Trenger bibliotekene ABM-utvikling? I: Bok og bibliotek nr. 3, 2009. Post i NORART
  • Stortinget.no: Omorganisering av ABM-utvikling (2010). Meld. St. 20 (2009-2010), Innst. 91 S (2010-2011). Stortinget.no.

Se også

Eksterne lenker