Aage Lunde

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Aage Lunde (født 17. oktober 1920 i Rakkestad, død 2. mai 2004 på Kolbotn) var historiker. Han ble cand.philol. ved Universitetet i Oslo i 1954 og tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 1976. Han arbeidet mye med jernbanehistorie og skrev flere bygdebøker.

Lunde var i ungdomstida sekretær i Rakkestad Avis (1937-40), og arbeidet i studietida ved Norges Statsbaners administrasjon. Etter fullførte studier var han i årene 1956-59 knyttet til Jernbanemuseet for å foreta en landsinnsamling av muntlige jernbanetradisjoner. En del av disse ble utgitt i 1962 under navnet Jernbaneminner. Lunde var forskningsstipendiat ved Norges almenvitenskapelige forskningsråd i perioden 1961-65, og skrev da sin doktoravhandling om det norske jernbanepersonalet 1854-1914 i et sosialhistorisk perspektiv.

Aage Lunde var gift med Marit, og de fikk dattera Berit. Familien bodde på Kolbotn i Oppegård kommune.

Bibliografi

Kilder og litteratur