Anakronisme

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En anakronisme er en feil i framstillinger av historiske begivenhenter. Dette kan gå begge veier, ved at man legger inn nyere ting i en skildring av eldre tider, eller motsatt ved at man legger inn eldre ting i framstillinga av senere tider.

I historieskriving benytter man seg ofte bevisst av anakronismer. Et eksempel på dette er omtalen av norsk adel i middelalderen. Begrepet adel brukes ikke i norsk sammenheng før i 1513, men det er allikevel gjengs å bruke det, fordi det uansett beskriver det man vil omtale på en grei måte. Vi snakker også ofte om Tyskland eller Italia på tidspunkter hvor disse landene ikke eksisterte som samla stater, som som svært løse sammenslutninger av bystater og fyrstedømmer. En slik pedagogisk bruk av anakronismer kan være svært fornuftig, så lenge de nødvendige forklaringer blir gitt.

Dessverre forekommer det nok vel så ofte at anakronismer gir uheldige utslag. En ting er de som er av praktisk art, for eksempel at man plasserer en type teknologi sted feil. Slikt kan ofte nokså enkelt avsløres. Verre er det når man får anakronismer som gjelder tankegang og motivasjon, for eksempel når man tolker en hendelse i middelalderen ut fra moderne moralbegreper og kunnskapsnivå. Slike feilslutninger vil lett flette seg inn i framstillinga på en måte som gjør det vanskelig å avsløre dem, og dermed får vi et skjevt bilde av det som beskrives.

I litteratur og andre kunstformer brukes ofte anakronismer bevisst. Kjente eksempler fra nyere populærkultur er fjernsynsseriene Vikingane og Beforeigners. I begge serier brukes anakronismer som humoristisk virkemiddel. Samtidig er det ofte slik at man støter på ufrivillige anakronismer som skyldes manglende kunnskap, eller mer bevisste forenklinger som framstår som anakronismer.

Kilder