Arups gate (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Arups gate sett østover fra Oslo gate.
Foto: Roy Olsen (2004).
Arups gate sett vestover fra Klostergata.
Foto: Roy Olsen (2019).
Parti fra Arups gate sett østover.
Foto: Roy Olsen (2008).

Arups gate i Gamlebyen i Oslo går østover fra Oslo gate til Klostergata.

Gata, som er 254 m lang, er oppkalt etter biskop Jens Lauritz Arup (1793–1874) og ble navnsatt i 1877.

Bebyggelsen består stort sett av leiegårder. De vestre gårdene, nr. 2, 3, 4 og 6, er fra 1870-årene. Forretningsgården, nr. 5, er fra ca. 1917. Alle eiendommer øst for disse ble utparsellert fra Oslo bispegård og bebygd fra 1893 og utover. Arups gate 1 endret adresse til Oslo gate 2 fra 1891

De første årene var Arups gate ikke opparbeidet og var vanskelig fremkommelig. Ikke minst skapte manglende forbindelse til Oslo gate problemer. Denne var blokkert av skolegården til nr. 3, Oslo latin- og realskole og et gjerde.

I 1896 ble det vedtatt å bevilge 695 000 kr til opparbeidelse av en hel rekke nye gater i byen, og Arups gate ble tildelt 24 650 kr. Strekningen mellom Klostergata og Egedes gate ble utført tidlig, men på strekningen derfra og til Oslo gate oppsto det problemer med grunnavståelse fra de vestre eiendommene. I desember 1902 var den nødvendige grunn ekspropriert og arbeidet kunne starte opp. På våren 1903 ble veidekket lagt, og gaten åpnet i sin helhet fram til Oslo gate.


Eiendommer

Nr. Oppført Bygningstype Historie Bilde
2 Bygård Tre-etasjes leiegård i krysset med Oslo gate.

«Enkefru Henriette Dahls Pigeskole» (Annonse i Dagbladet, 21. august 1882). «Oslo Fiskematkjøkken» i 1920–30-årene.

Oslo, Arups gate 02.jpg
3 1877 Bygård Tre-etasjes leiegård.

«Oslo latin- og realskole» holdt til her fra 1884 til 1918. «Oslo Latin- og Realskole under Bestyrelse af Hr. Kand. filos. A. Ræder er oprettet og traadt i Virksomhed i Arups Gade No. 3. Skolen er begyndt med 3 Forberedelsesklasser og 3 Middelskoleklasser.» (Kunngjøring i Budstikken, 4. september 1884.) «Oslo Musikskole» fram til ca. 1925. (Annonse i Aftenposten, 12. august 1913). Guttehjem for hjemløse gutter under bestyrer Tolfsens ledelse på 1930-tallet. I dag holder Arupsgate overgangsbolig til her.

Oslo, Arups gate 03.jpg
4 1875 Bygård Tre-etasjes leiegård. Oslo, Arups gate 04.jpg
5 Ca. 1917? Forretningsbygg Har også hatt adressen Oslo gate 8B (1920). Brødrene William og Niels Smith Dahl etablerte rørfirmaet Brødrene Dahl her i 1917, og fikk oppført forretningsgården. I 1961 solgte Brødrene Dahl A/S eiendommen sammen med Oslo gate 6 til Arild Jensen for 950&npsp;000 kr. Etter dette drev firmaet Autohandel AS (seinere Autosalg AS) her. Oslo, Arups gate 05.jpg
6 Ca. 1875 Bygård Tre-etasjes leiegård. Oslo, Arups gate 06.jpg
(8) Tidligere bolighus Dramatikk: «I gaarnat ved ½3-tiden meldtes brand i Arups gate 8, en 1-etages træbygning med indredet loft. Ved brandvæsenets ankomst stod et skur for opbevaring av møbler ved siden av bygningen i fuld brand, likesom ilden gjennem et gavlvindu hadde forplantet sig til et av loftsværelsene og var i rask utbredelse i bygningen. Husets beboere var kommet ut i siste øieblik. Med 1 slange blev ilden hurtig begrænset til skuret og det antændte loftsrum, som blev sterkt forbrændt. Bygningens ene gavlvæg blev endel forkullet og taket maatte brytes op. Indboet i 1ste etage blev dækket med presenninger. --- » (Morgenbladet, 7. april 1927)
Etter dette må huset ha blitt satt i stand igjen, for det vises på bykart fra 1940. Når huset ble revet og årsaken til det vites ikke. Tomta er i dag lekeplass.
(9) Tidl. ubebygd tomt «Arups gade 9, ca. 1800 □ alen, med paastaaende skur og kontorbygning tilsalgs. Tomten er hidtil benyttet til kulforretning. ---» (Annonse i Aftenposten, 19. februar 1898.) «No. 9 Arups Gade er af F.E. Wickstrøm solgt til Olaf Olsen og N. Drogseth for 20 000 Kr.» (Annonse i Morgenbladet, 6. april 1898.) «Til udvidelse af Oslo skoles legeplads bevilgedes 11,000 kr. til erhvervelse af Arups gade 9 og en parcel af Arups gade 18.» (Fra bystyrets møte, Aftenposten, 28. mai 1915.) Etter dette ble tomta Arups gate 9 slått sammen med tomta til «Oslo skole», Egedes gate 3. Skolens gamle gymnastikksal som lå midt i skolegården ble revet og ny oppført med langsiden mot Arups gate.
10 1896 Bygård Fire-etasjes leiegård oppført etter tegninger av arkitekt Anselm Liljeström. Kirkedepartementet solgte tomta til byggmester Olaus Nilsen i mars 1893. Han oppførte gården og solgte den til lærer S.L. Trædal i januar 1896 for 59 500 kr. Oslo, Arups gate 10.jpg
11 1897 Bygård Fire-etasjers leiegård i krysset med Klostergata, tegnet av arkitekt Georges Heinecke. F.E. Wikstrøm solgte tomta til byggmester Chr. Andersen i juni 1895. Gården avertert til salgs i april 1897. Oslo, Arups gate 11.jpg
12 1896 Bygård Fire-etasjes leiegård oppført etter tegninger av arkitekt Anselm Liljeström. Kirkedepartementet solgte tomta til byggmester Olaus Nilsen i mars 1893. Han oppførte gården og solgte den til lærer Julius Andersen i januar 1896 for 58 500 kr. Oslo, Arups gate 12.jpg
13 1898 Bygård Fire-etasjes leiegård tegnet av arkitekt Georges Heinecke. F.E. Wikstrøm solgte i juni 1895 tomta til byggmester Chr. Andersen som solgte den videre til J.B. Røed m.fl. i desember 1895. Gården avertert til salgs i februar 1898. Oslo, Arups gate 13.jpg
14 1895 Bygård Fire-etasjes leiegård oppført etter tegninger av arkitekt Anselm Liljeström. Kirkedepartementet solgte tomta til byggmester Olaus Nilsen i mars 1893. Han oppførte gården og solgte den til handelsborger Andreas Olsen i august 1895 for 60 000 kr. Oslo, Arups gate 14.jpg
16 1894 Bygård Fire-etasjes leiegård oppført etter tegninger av arkitekt Anselm Liljeström. Kirkedepartementet solgte tomta til byggmester Peder Olsen i mars 1893. Han oppførte gården og solgte den til fru Helena Johansen og frøken Thea Olsen i mars 1894 for 58 000 kr. Oslo, Arups gate 16.jpg
18 1894 Bygård Fire-etasjes leiegård oppført etter tegninger av arkitekt Anselm Liljeström. Kirkedepartementet solgte tomta til byggmester Peder Olsen i mars 1893. Han oppførte gården og solgte den til Viggo Schrøder i mars 1894 for 60 000 kr. Oslo, Arups gate 18.jpg
20 1894 Bygård Fire-etasjes leiegård oppført etter tegninger av arkitekt Anselm Liljeström. Kirkedepartementet solgte tomta til byggmester Olaus Nilsen i mars 1893.

Fru Andersen drev melkeforretning her på 1930-tallet og bodde i en leilighet bak butikken.

Oslo, Arups gate 20.jpg
22 1894 Bygård Fire-etasjes leiegård i krysset med Klostergata, oppført etter tegninger av arkitekt Anselm Liljeström. Kirkedepartementet solgte tomta til byggmester Peder Olsen i mars 1893. Oslo, Arups gate 22.jpg
(26) Leiegård? «Kirkedepartementet har til Handelsborgerne Otto Norby og Karl Norby solgt en Parcel, stor 468,15 m², af Nr. 3 St. Halvards Plads for Kr. 4161,50. Parcellen er givet nyt Nr. 26 til Arups Gade» (Kunngjøring i Dagbladet, 17. januar 1893.)

«Kristiania komm. Brændselscentrals Utsalgsboder» (Annonse i Morgenbladet, 8. oktober 1918). Bortregulert på 1960-tallet?

Galleri

Kilder

  • «Arups gate» i: Tvedt, Knut Are (red.): Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo 2010.
  • Arc! Karl Johan Anselm Liljeström (1848–1896).
  • Abelson, John E.: Arupsgate i 1930-årene. Gamlebyen historielags skriftserie nr. 10, 2008.
  • Wikipedia: Arups gate.
  • Kristiania adressebog 1923, 45. årgang.
  • Div. gamle avisartikler, kunngjøringer og annonser.
  • Kartverket: Historiske bykart.

Koordinater: 59.907515° N 10.768012° Ø