Asiasyken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Avisa Nordlys 21. september 1957: Asiasyken hindra prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen fra å dra til Norge i forbindelse med farfaren Haakon VIIs sjukdom og død.

Asiasyken i 1957–1958 var den andre av de tre store influensapandemiene på 1900-tallet. Den ble forårsaka av et virus av typen A(H2N2), et influensavirus som ikke lenger finnes, som trolig oppsto ved kombinasjon av virus fra mennesker og fjærre. Navnet kommer av at den sannsynligvis hadde sitt utspring i Kina.

Sjukdommen hadde en dødelighet på bare omkring 0,2 prosent, men viruset var svært smittsomt slik at mange ble sjuke. Dermed førte pandemien til et sted mellom en og fire millioner dødsfall på verdensbasis, og omkring 1100 dødsfall i Norge.

Asiasyken opptrådte årlig i deler av verden fram til 1968, samme år som Hong Kong-syken spredte seg som en pandemi. Når flere typer influensavirus opptrer samtidig kan det eldste gå over til å bli en sesonginfluensa og leve parallelt med det gamle, men i dette tilfellet ser det ut til at A(H2N2) ble utkonkurrert av Hong Kong-viruset, A(H3N2) og forsvant.

Litteratur og kilder