Børke (Lillestrøm gnr. 280)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Østigarn Børke, hvor Peter Christen Asbjørnsen var huslærer i 1830-årene.
Foto: Leif-Harald Ruud (2021).
Låven og våningshuset på Vestigarn Børke til venstre, og våningshuset på Søgarn Børke til høyre.
Foto: Leif-Harald Ruud (2021).

Børke er i dag navn på ialt tre gårder, som fram til 1. januar 2020 lå lengst sør i den delen av Sørum kommune som befant seg på vestsiden av Leira. Etter den datoen ble Sørum slått sammen med Fet og Skedsmo til den nye Lillestrøm kommune. Børkeveien passerer samtlige tre gårder.

Børke var en anselig gård allerede i middelalderen. Fram til 1500-tallet var den delvis eid av Nonneklosteret ved Oslo, men kom på andre hender etter reformasjonen.

I 1684 kjøpte brødrene Halvor og Kristoffer Andersen gården, som på dette tidspunktet ble delt i Vestigarn Bjørke (gnr. 280/1) og Østigarn Bjørke (gnr. 280/3). Det var på sistnevnte at eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen fikk post som huslærer i 1834.

I 1856 ble så Vestigarn Børke delt mellom to søstre i to like store bruk. Det ene bruket tok over hovedbygningen på den opprinnelige Vestigarn, og fikk sitt gårdstun som det midtre av de tre Børke–gårdene. Det nye bruket, Søgarn Børke, fikk eiendomsbetegnelsen gnr. 280/2. På denne gården ble det oppført nye hus rundt et nytt gårdstun sør for det gamle. Østigarn på sin side forble udelt.

Fire boligeiendommer og/eller småbruk ble fradelt før 1930:

  • Børkeløkka skilt ut fra gnr. 280/1 med bruksnummer 4
  • Børkeenga skilt ut fra gnr. 280/1 med bruksnummer 5
  • Spelvoll skilt ut fra gnr. 280/3 med bruksnummer 6
  • Sæterhaugen skilt ut fra gnr. 280/3 med bruksnummer 7

Børkeløkka, Børkeenga og Spelvoll var tidligere husmannsplasser, likeledes Børkebråten som ikke ble skilt ut som selvstendig eiendom.

Galleri

Kilder


Koordinater: 60.0114978° N 11.0975547° Ø