Bernhardus Cramerius

Fra lokalhistoriewiki.no DEV
(Omdirigert fra Bernhardus Cramerus)
Hopp til navigering Hopp til søk

Bernhardus Cramerius (død 1693) var den første og eneste president i Fredrikstad. Han var øverste leder for byens sivile administrasjon fra 1669 til 1693 og stod over borgermesteren i rang. Egentlig het han Bernhard Kramer og hadde tidligere arbeidet i det militære regnskapsvesenet og vært oppvarter ved hoffet.

Cramerius gjorde tjeneste ved hoffet i fjorten år, og var så fra 1668 til omkring 1673 zahlkommissær.

President-embedet hadde blitt opprettet i noen norske byer i 1666 og var et ledd i eneveldets kontroll med byadministrasjonen. Med stillingen fulgte høy status og en rikelig lønn. Cramerus tjente 300 riksdaler, det samme som byskatten gav årlig.

På tross av den opphøyede posisjonen han hadde i byen ble han ingen rik mann. Det virker ikke som han drev handelsvirksomhet og han led store tap i bybrannene. I bybrannnen i 1672 mistet han både bygården sin og alt innbo. Som om ikke det var nok fikk han noen år senere, i 1676, ved en feiltakelse utbetalt to årslønninger. Han beholdt begge og da det ble oppdaget ble han beskyldt for underslag. Han ble dømt til å betale en stor erstatning, men etter en innstendig bønn til kongen slapp han å betale.

På tross av økonomiske problemer donerte Cramerus både en forgylt altertavle og en del annet alterutstyr til kirken som var under gjenoppførelse etter at den brant ned i 1672.

I brannen i 1690 ble Cramerus igjen hardt rammet. Han mistet alt han eide og da han døde tre år senere gikk det lille han han da hadde klart spare opp med til å betale gjeld. Enken og barna sto fattige tilbake og flyttet fra byen. Embetsfunksjonene hans ble igjen overtatt av byens borgermester.

Han var gift med Margrethe Jons (omkr. 1639–1719).

Kilde