Bibliografi:Arendal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Barbu kommune»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur

Havna i Arendal i 1952.
Havna i Arendal i 1950-åra.
Seilskuter på havna en gang før 1892.
Utsikt over Arendal sentrum i 1880- eller 1890-åra.
Trefoldighetskirken fra sjøsida i 1880- eller 1890-åra.
Grand hotell i 1950-åra.
Arendal i 1973.
Den gamle prestegarden i 1902.
Strømsbo i 1938.
Torget i 1880- eller 1890-åra.
Sentrum i 1973.
Sentrum i 1973.
Pusnes i 1948.

Byhistorie

 • Foss, Frithjof: Arendals Byes Historie. Utg. Udarb. med Bidrag af offentlige Midler. [1889]-93. Ny utg. Arendal historielag, 1998, red. Øyvind Rosenvinge. 432 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 1.(1889)-93. 524 s.
  • Del 2. 1890. 32 s.
 • Frøstrup, Johan Christian, Rune Fensli: Det var en gang : Arendal i tekst og bilder. Utg. I samarbeid med P.M. Danielsen A/S. 1996. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frøstrup, Johan Christian Brorson, Johan Christian Frøstrup jr.: Arendal byleksikon. Utg. Friluftsforl.. 1998. 304 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holberg, Eirin og Knut Dørum: Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723. Cappelen Damm. Oslo 2018.
 • Scheel, Fredrik: Arendal fra fortid til nutid : utgit ved byens 200-aars jubileum som kjøbstad 7. mai 1923. Utg. Gyldendalske Bokhandel. 1923. 766 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torstveit, Johannes G.: Storsvindel, bankkrakk og nytt politisk parti Arendal 1886-88. Utg. Arendals tidende. 2012. 245 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygdebøker

 • Flosta bygdebok. 2010-
  • Flosta bygdebok I. 2010-
  • Flosta bygdebok II. 3 bind. Utg. Flosta historielag. 2014-
  • Johnsen, Karl: Register for Flosta bygdebok : del I: Sjøfart og del II: Gårder, bruk og beboere. Utg. Flosta historielag. 2014. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Roy William: Vrengen og Øyestad : lokalhistorie, slekter, stadnavn og språk. Utg. Bokhuset forlag. 2020. 203 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Molden, Gunnar: Tromøyfolk gjennom tidene. Utg. Tromøy bygdeboknemnd. 1999-2012.
 • Weierholt, Kristen: Austre Moland : ei bygdebok. Tvedestrand. 1959. 450 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. XII, s. 76–78.

Bydeler og grender

 • Halvorsen, Eva Thrane (red.): Narestøkrøniken : en historie om Narestø fra 1932 til i dag : basert på Narestø kretslokales og Narestø vels protokoller. Utg. Narestø vel. 2006. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jakobsen, Trude: Hjertet av Arendal : en studie av Nedre Tyholmens stedsidentitet, et vernet område i Arendal sentrum. Utg. [T.Jakobsen]. 1994. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirkehistorie

 • Arnold, Richard: Arendals nye Kirke : en Beretning om dens Tilblivelse og Bygning. Utg. Arendals Bogtrykkeris Forl.. 1888. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bastrup, Olav Rune Ekeland: Vindens liv i tre og metall : festskrift til innvielsen av Mühleisenorgelet i Arendal Trefoldighetskirkens orgel- og organisthistorie. Utg. Arendal kirkelige fellesråd. 2010. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bastrup, Olav Rune Ekeland, Ulrik Sissener Kirkedam: Jubileumsskrift for Hisøy kirke gjennom 150 år. Utg. Hisøy historielag. 1999. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Finne-Grønn, S.H.: Arendals geistlighed : dens genealogi og personalhistorie. Utg. S.H. Finne-Grønn. 1897. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Egil Børre: Nonnene og deres menn : historien om St. Franciskus på Tyholmen. Utg. Friluftsforl.. 2003. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oftedal, Sven: Om den første sogneprest i Østre Moland og Tromøy, Jens Boye, samt nogle av hans descendenter. 1937. 10 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aanensen, Hans Olaf, Ingrid Ytterdal, Sigrid E. Nilsen: Flosta kirke : af Wrag min Opkomst er af Søe-Folk meest opholdet. Utg. H.O. Aanensen. 2003. 182 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • 100 år med Arendal typografiske forening, avdeling av Norsk grafisk forbund : 1882-1982. Utg. Arendal typografiske forening. 1983. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Marit Elisabeth (red.): Arendals turnforening 150 år : 1857-2007. Utg. Arendals turnforening. 2007. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Barth, Fredrik: Arendals håndverkerforening gjennom hundre år : 1847 - 8. juli - 1947. Utg. Arendals håndverkerforening. 1947. 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjorvatn, Øyvind: I slag - på Nes verk : Arendal & omegn golfklubb 1986-2000. Utg. Arendal & omegn golfklubb. 2000. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bråstad, Øystein: Guds kriger, hold ut- : Frelsesarmeen Arendal korps krigsårene 1940-1945. Utg. [Ø. Bråstad]. 2011. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Jens P.: Et århundre med Grane : Idrettsklubben Granes historie 1902-2007. Utg. [IK Grane]. 2007. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dannevig, Birger: Fra 35 HK til 21000 HK : noen trekk omkring Arendals maskinistforenings 50 års jubileum. 1961. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hvoslef, Kjell Lund (red.): Austheiene : Arendal og oppland turistforening 100 år : 1890 - 22. april - 1990. Utg. Mæland Offset. 1990. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ingebrethsen, Ingv.: Arendal typografiske forening (Avdeling av Norsk Centralforening for boktrykkere) 1882 - 1957 : 75 års oversikt. 1957. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensen, Andr.: Skibsassuranseforeningen i Arendal 1837-1887 : et Mindeskrift i Anledning af Femtiaarsdagen for Foreningens Stiftelse 29de December 1887. Utg. P.T. Mallings boghandels Forl.. 1887. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Line, Jonas E.: Arendals turnforening 75 år : 17de mai 1857-17de mai 1932 : minneskrift (for de siste 25 år) 17de mai 1907-17de mai 1932. Utg. Foreningen. 1932. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lorange, K.: Skibsassuranceforeningen i Arendal 1837-1937 : et overblikk over foreningens virke gjennem 100 år. Utg. Fabritius. 1938. 126 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mortensen, Mauritz Sundt: Frivillighet : fra barmhjertig samaritan til organisert redningstjeneste og videre. Tilegnet Arendal røde kors hjelpekorps ved 65 årsjubileet den 4. september 2009. Utg. Atlantic Press. Bærum. 2009. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ramleth, Tellef (red.): Frimureriet i Arendal 100 år : broderforeningen stiftet 1895, St. Johs. losjen Fraternitas til de tvende fyrtaarn 75 år : stiftet 13. september 1920. Utg. St. Johs. logen. 1995. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • RT Noreg av Tempel Ridder Ordenen 50 år : 10-12 1922 - 10-12 1972. Utg. Nidaros & Trøndelagens boktr., Theim. 1972. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Ola: Arendal arbeiderparti 1904-54 : og litt av forhistorien med omtale av forholdene fra 1850-årene fram til 1904. 1956. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stiansen, Ole: Jubileumsbok : Østre Tromøy trim & idrettsklubb : 40 år : 1974-2014. Utg. Østre Tromøy trim & idrettsklubb. 2014. 177 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stockinger, Frantz: Mindeskrift ved Arendals Turnforenings 50-Aars Jubilæum : 17de mai 1907. Utg. Arendals Turnforening. 1907. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vigerstøl, Nils Petter (red.): Austre Molands skogeierlag : 1903-2003 : Arendal skogeierlag. Utg. [Arendal skogeierlag]. 2006. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aalholm, O.A., Thor Bryn: Arendals forsikringsselskab A/S 1860-1960 : med bakgrunn: av Aust-Agders seilskipssaga. Utg. Danielsen. 1960. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aarrestad, Sven: Festskrift i anledning Arendals totalavholdsforenings 50-aars jubilæum. Utg. Foreningen. 1921. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bedrift

 • Av de hvite seils historie : ved Arendalsfirmaet Lund & Co. - Chr. Th. Boe & Søn's hundreårsjubileum : 1. januar 1836 - 1. januar 1936. Utg. Dybwad. 1935. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dannevig, Birger: Arendal og næringslivet : noen historiske trekk : utgitt ved Arendals handelsstands forenings 100-års jubileum 16. juni 1968. Utg. Arendal Handelstands Forening. 1968. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dannevig, Birger: Aktieselskabet Arendals Fossekompani : 1896-1911-1961. Utg. P.M. Danielsens trykkeri. 1960. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eikeland, Olav: Med livbåt i hundre : en fortelling om Norsafe AS, tidligere Jørgensen & Vik AS : 1903-2003. Utg. [Norsafe]. 2003. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frøstrup, Johan Christian, Nils Petter Vigerstøl: P.M. Danielsen 100 år : 1895-1995. Utg. P.M. Danielsen. 1995. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grimsgaard, Didi: 200 dramatiske år : Arendals dramatiske selskab 1796-1996. Utg. [Arendals dramatiske selskab]. 1996. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Masdalen, Kjell-Olav: Arendal - næringsliv i dag : en presentasjon av næringslivet i Arendal kommune, jubileumsåret 1998. Utg. MediaSør. 1997. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Molden, Gunnar: "Å spinne gull" : Arendal energiverk i hundre år. Utg. Arendal energiverk/Agder energi. 2001. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sætra, Gustav: Himmel og hav : Arnt J. Mørland, Arendahl 1916-1991 = Shipping and beyond. Utg. A.J. Mørland rederi. 1991. 380 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Jens: P.M. Danielsen, bokhandel, papirhandel, trykkeri, kontorutstyr : 50 år, 1895 - 1. febr. - 1945 : og litt om bøker i Arendal i eldre tid. Utg. [s.n.]. 1944. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aalholm, Olav Anton, Andreas Vevstad: Handelshuset Thommesen-Smith : T. Thommesen & Søn - Smith & Thommesen. Utg. Rygene-Smith & Thommesen. 1983. 318 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

 • Augdahl, O.K.: Arendals høiere skole gjennem 125 år : 1805-1930 : en historisk oversikt. Utg. [Arendal skole]. 1931. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Catalog over de Arendals Læseselskab tilhørende Bøger, den 1ste Mai 1833. Utg. Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie af L.A. Krohn. 1833. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dannevig, Birger: Sykehuset i Aust-Agder : 1920-1970 : samt litt om leger, helseforhold og hospitaler i eldre tid. 1970. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mortensen, Mauritz Sundt: Telegrafistliv i storm og stille og litt om Sjømannsskolen i Arendal. Utg. Atlantic Press. 2008. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Smith, A.: Om Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum : Indbydelsesskrift til Hovedexamen ved Arendals Middel- og Realskole i Juni og juli 1860. Utg. T. D. Hjorthøy. 1860. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Andreas: Øyestad kommune : 1838 - 1991 : den kommunale virksomheten i Øyestads "selvstendige" periode. Utg. Øyestad historielag i samråd med Øyestad kommune. 1992. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Slektshistorie

 • Riestøl, Gottfred: Mesterskredder i Arendal Lorentz Chr. Fryndt Wagle 1787-1844 og hans etterslekt : samt en del opplysninger om slektens opprinnelse m.m. Utg. (Cammermeyers Bogh.). 1950. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aalholm, O.A.: Slekten Thommesen : om bondeætten fra Sande i Løten, Horne i Romedal og Dælin i Stange og skipsrederfamilien Thommesen i Arendal. 1941. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Personhistorie

 • Gunnerud, Kirsten Vinje: Billedhuggeren Arne Vinje Gunnerud : livskraft, glede og fantasi. Utg. Aust-Agder museum og arkiv. 2015. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guttormsen, Gunnar: Det kunne også være sånn : å vokse opp i Arendal fra 1929 til 1949. Utg. Arendals tidende. 2010. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kirkedam, Ulrik Sissener: Birger Dannevig : 1921-1998 : en minnebok fra hans liv. Utg. Hisøy historielag. 2004. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schwach, Conrad Nicolai: Erindringer af mit Liv : et tidsbilde fra Norge 1790-1830. Red. av Arild Stubhaug. Utg. Kilden forl.. 1992. 309 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ytterdal, Ingrid (red.): En hundreåring ser tilbake : Lars Ingvald Johnsens livshistorie fra et kystsamfunn i Aust-Agder. Utg. Norsk folkeminnelag. 1991. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker mm.

Hovedoppgaver

 • Bjørkhaug, Lasse og Aanensen, Hans-Olaf: Tyholmen i Arendal. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1969.
 • Flodda, Harald: Samholdsbevegelsen i Arendalsområdet i 1880-åra - bakgrunn og innhold. Hovedoppgave i historie, Oslo 1980.
 • Gjerstad, Jan Oddvar: Arendals tilbakegang som sjøfartsby ca. 1880-1900. Hovedoppgave i økonomisk historie, NHH 1975.
 • Jakobsen, Trude: Hjertet av Arendal - en studie av Nedre Tyholmens stedsidentitet, et vernet område i Arendal sentrum. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen 1994.
 • Justvik, Nils Martinius: Frikirkelige og lavkirkelige miljøers forhold til arbeiderbevegelsen i Stokken 1912-1945. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1998.
 • Kallevig, Elisabeth: Sjøfarten i Arendal 1815-1850. Hovedoppgave i historie, Oslo 1921.
 • Kristoffersen, Gjert: Mi brægå' så i æ'ndal. En sosiofonologisk undersøkelse av sekvenser med vokal + R i talemålet til skolebarn i Arendal. Hovedoppgave i norsk, Bergen 1978.
 • Lyngseth, Kjell: Eldre hager i og omkring Arendal. Hovedoppgave ved NLH, 1961.
 • Løvland, Karen: Utvandringen fra Arendal/Barbu 1875-1900. En studie i urban sørlandsutvandring. Hovedoppgave i historie, Oslo 1979.
 • Molden, Gunnar: Metodismens begynnelse i Arendalsdistriktet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1991.
 • Sætra, Gustav Grunde: Embetsmann, bonde, borger. Konflikten mellom trelasthandlerne i Arendal og bøndene i opplandet. Hovedoppgave i historie, Bergen 1980.
 • Sageidet, Morten: Arendalittens bilde av Arendal kommune. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Skjævestad, Eilert: Stadnamn frå Tromøya. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1991.
 • Tostveit, Johannes G.: Vår ære og vår makt. Ei næringsøkonomisk undersøking av skipsfarten i Arendal i 1870-åra. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1986.

Annet

 • Berg, Øivind, Kjell Birkeland: Sjøsatt & korket : skip i flasker fra Arendal flaskeskutesamling. Utg. Arendal flaskeskutesamling, Arendal kommune. Arendal. 2008. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dannevig, Birger: Hisøy skoler : en oversikt over utviklingen fra 1786 til 1954. Utg. Arendal : Danielsen. 1955. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dunker, Bernhard: Reise til Tellemarken og til Arendal : Sommeren 1852. Utg. Gyldendalske bokhandel. 1922. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frøstrup, Johan Christian, Asbjørn Dahl: På banen : glimt fra Grimstad- og Treungenbanens historie. Utg. i samarbeid med Arendalsbanens venner. 2013. 318 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jenssen, Einar: Koordinert boligfeltutbygging. Utg. Norges byggforskningsinstitutt. 1988. Merknad: Gjelder Arendal, Harstad, Kristiansand, Sandnes og Ålesund. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kirkedam, Ulrik Sissener (red.): Torungenes historie : et jubileumsskrift over Lille og Store Torungen fyr gjennom 150 år, samt Sandvigodden fyrs historie. Utg. Hisøy historielag. 1994. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket. Ny utg. Hisøy historielag. 2004. 155 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Steinar: Arendalquiz : 750 kunnskapsspørsmål for hele familien : Arendal, Sørlandet, Norge, Europa, verden. Utg. Kristiansen SRM. 2011. 175 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristoffersen, Gjert: Dialektutvikling hos skolebarn : en undersøkelse av forbindelser av vokal + r i talemålet til skolebarn i Arendal. Utg. Novus. 1980. 229 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krohn, Lars Andreas: Legater, Testamentariske Bestemmelser, Gavebrev &c., Arendals Bye vedkommende. Utg. Trykt og forlagt af L. A. Krohn. 1850. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Line, Jonas, Øystein Bjørløw: Det e så jilt at! : ord og uttrykk fra Arendal : arendalsk-norsk lesebok med forklaringer, eksempler og kommentarer. Utg. Petrine forl.. 2000. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Line, Jonas, Øystein Bjørløw: Å då henne? : stedsnavn, originaler, pussige historier og dialekt fra Arendal. Utg. Petrine forl.. 2001. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oftedal, Sven (red.): Skolevesenet på Hisøy og i Øyestad i gamle dager : en interessant 75 år gammel beretning. Utg. Arendals boktr.. 1935. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rem, Håvard, Egil Børre Johnsen (red.): "Verdens nest største" og andre Arendals-scener. Utg. Kilden forl.. 1994. 126 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Taraldsen, Kristen, Hans Nikolai Terjesen: "Pelle" : hele Arendals kjæledegge. Utg. Arendals tidende. 2007. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tvedt-Gundersen, Wilh.: Fraternitas til de tvende Fyrtaarn, 1920-1980. Utg. [St. Johannesloge Fraternitas til de tvende Fyrtaarn]. 1980. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Walle, Sven Magne: Rute- og fraktebåter mellom Arendal og Tvedestrand. Utg. Filadelfiamenigheten Eydehavn. 2003. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aanensen, Hans Olaf, Jan Lindland: Kirkebasaren i Arendal : tilblivelse, forfall og gjenoppbygging. Utg. Stiftelsen Kløckers hus. 2007. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1881 Fra: ? (sønn), Arendal, Aust-Agder Til: "Kjære Fader", USA Eier: Rodney Olson (jnr.34/1994), Duluth, Minnesota, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, billett, asyl,
 • År: 19050502 Fra: Thor Christensen, Arendal, Aust-Agder Til: Yngvar Sønnichsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: trykksaker, galleri, kunstmaler,
 • År: 19051026 Fra: Thor Christensen, Arendal, Aust-Agder Til: Yngvar Sønnichsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portrettmaler, galleri,
 • År: 19060108 Fra: Thor Christensen, Arendal, Aust-Agder Til: Yngvar Sønnichsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portettmaleri,
 • År: 19060214 Fra: Thor Christensen, Arendal Til: Yngvar Sønnichsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portrettmaleri,
 • År: 19320422 Fra: Hans Pettersen, Arendal, Aust-Agder Til: Yngvar Sønnichsen, Los Angeles, CA, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portrettmaler, Familieforhold, galleri, kunstsamling,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1029 ARENDAL)
«Gamle brev: Charleston, 7 mars 1886.» I: Stokken. Årsskrift for Eydehavn museet og Stokken historielag. Nr 4 (1992). S. 73-74. Merknad: Avsendar: Martinius Iversen.
 • Branntakst (1030 ARENDAL)
«På besøk hos Jens Krøger på Holmen i året 1792.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1983. S. 4-7. Red. Gustav Grunde Sætra.
 • Bymatrikkel (1031 ARENDAL)
Arendals Bys Matrikul tilligemed Oplysninger om Eiendommenes Skattetaxter og Bygningernes Brandforsikringssummer ved Udgangen af Aaret 1894. [1894]. 17 s.
 • Diplom (1032 ARENDAL)
«En 550 år gammel drapssak fra Øyestad.» Utg. Øyestad historielag. I: Julehilsen fra Øyestad. 1967. S. 33. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Frå 1427. I omsetjing.
 • Diplom (1033 ARENDAL)
«Elgjakt i 1425.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1976. S. 46-47. Merknad: Drapssak. I omsetjing.
 • Diplom (1034 ARENDAL)
«En gårdhandel i 1503.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1978. S. 28. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Gjeld Øvre Øyestad og Løddesøl. I omsetjing.
 • Diplom (1035 ARENDAL)
«En panteseddel fra 1430.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1978. S. 32. Red. Bergår Gundersen. Merknad: I omsetjing.
 • Diplom ; eigedomsdokument - forlik (1036 ARENDAL)
«En 500 årig ættefar. Slekten etter Gunder Jonssen på Bringsvær i Fjære er vidt forgrenet.» Utg. Øyestad historielag. I: Julehilsen fra Øyestad. 1968. S. ::20-22. Red. Bergår Gundersen. Merknad: 3 brev, frå 1486 (i omsetjing), 1507 og 1574. GRIMSTAD
 • Eigedomsdokument - kontrakt (1037 ARENDAL)
«Da Bråstad blev solgt i 1689.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1981. S. 11-13.
 • Forliksbrev (1038 ARENDAL)
«Tvist mellom strandsitterne og Øyestad kirke.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1978. S. 16-18. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Frå 1733.
 • Føderådskontrakt (1039 ARENDAL)
«Fledførings(follougs)contract.» Utg. Øyestad historielag. I: Julehilsen fra Øyestad. 1972. S. 7. Merknad: Frå Lindtveit 1827.
 • Jordebok - kyrkje, odel ; skattemanntal - landskatt 1610 (1040 ARENDAL)
«Fra det gamle Øyestad. Utg. Øyestad historielag». I: Julehilsen fra Øyestad. 1968. S. 11-16. Red. Harald F. H. Roscher. Merknad: Frå ::Stavanger stifts jordebok ca. 158798, landskatt 1610, odelsjordebok 1624.
 • Kaperlisens (1041 ARENDAL)
«Øyestad skipper i kaperfart». Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1977. S. 6-10. Red. Lilly Walle Skarpnes. Merknad: Frå 1808.
 • Kongebrev - løyve (1042 ARENDAL)
«En liten beretning om Strengereid.» I: Stokken. Årsskrift for Eydehavn museet og Stokken historielag. Nr 4 (1992). S. 37-43. Red. Nils Hjelmtveit. Merknad: Gjestgjevarløyve 1777.
 • Kyrkjeskøyte (1043 ARENDAL)
«Skjøte for Øyestad gamle kirke.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1973. S. 32-38. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Utstedt av kongen 1723.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1044 ARENDAL)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Østre Molands Herred, med hosføiet Forslag til ny Skylddeling. 1867. 144 s.
 • Skattemanntal - koppskatt 1645 (1045 ARENDAL)
«Fra det gamle Øyestad. Lensregnskap Nedenes etc. Nr 35. Koppskatt 1645-46 Øyestad.» Utg. Øyestad historielag. I: Julehilsen fra Øyestad. 1969. S. 30-33.
 • Skattemanntal - dagskatt 1712 (1046 ARENDAL)
«Dagskatten i Arendal og Risør 1712-13.» Utg. Aust Agder historielag. I: Bidrag til Aust-Agders historie. Nr 3 (1924). S. 48-51. Red. Tallak Lindstøl.
 • Skifte (1047 ARENDAL)
«Et skifte på Nævesdal i 1617.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1980. S. 17-18. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Også trykt med modernisert ortografi i Årsskrift for ::Agder historielag nr 30 (1950) s. 40)42.
 • Skifte (1048 ARENDAL)
«Et skifte på Lille Assev i 1713.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1979. S. 13-19. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Supplikk (1049 ARENDAL)
Bidrag til Kjøbstaden Arendals Beskrivelse.» I: Årbok. Aust-Agder-Museet, Aust-Agder-Arkivet. 1958. S. 24-47. Red. Morten Smith Dedekam. Merknad: Søkjer om skattereduksjon 1712.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Ny kongl. S. Fol. 1656 :
Bidrag til Byen Arendals Historie. (Betegn. som "Gjenpart"). 85
 • Ulldals S. Fol. 42 :
Christiansands Privilegier, samt Confirmation paa Arendals og ØsterRiisøers Privilegier. 90 b