Eker : træk av en storbygds saga

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bokas tittelblad.

Eker : træk av en storbygds saga er ei bygdebok for Eiker i Buskerud, skrevet av Nils Johnsen (1868–1932) og utgitt i 1914. Den ble utgitt med støtte fra Eiker kommune, som tilsvarer de senere Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner.

Forfatteren la inn et kortfatta forord:

Boken blir stor, større end beregnet, skjønt omtrent en
tredjepart er skaaret væk. Men stoffet har vært rikt, og nu
er det ikke tid til yderligere beskjæring.
Al slegtshistorie er uteladt, da den vel nærmest har privat
interesse.

Johnsen hadde helt rett i at det ble en stor bok. Den er på 654 sider og er delt inn i 48 kapitler. Boka begynner med en kort beskrivelse av området, fulgt av naturgeografien, fauna og flora. Deretter kommer en oversikt over gårder og gårdsnavn, fulgt av bygdas eldre historie. Han tok så for seg forskjellige næringsveier fra de eldste tider fram til sin egen tid. Så følger beskrivelser av kommunale og kirkelige forhold, og delinger av både kommune og prestegjeld. Han tar også for seg noen foretak, som Ekers Sparebank og Buskeruds brandassuranceforening, og enkelte spesielle hendelser som flommen i 1860, brannen på Vestfossen, et jordras og Eiker i ufredstider. Stortingsrepresentanter fra Eiker har også fått et kapittel.

Litteratur og kilder