Bibliografi:Høyre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Lokalpolitikk
Oslo byleksikon 1938.JPG
Arbeiderpartiet · Fremskrittspartiet · Høyre · Kristelig folkeparti · Miljøpartiet De Grønne
Rødt · Senterpartiet · Sosialistisk Venstreparti · Venstre

Hele landet

  • Seip, Jens Arup: Dyd og nødvendighet : Høyres historie gjennom hundre år : 1880-1980. Utg. Gyldendal. 1980. 74 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Oslo

Viken

  • Bolstad, Birger: Høgre i Buskerud : landdistrikt og byar 1920 - 1930. Hovudfagsoppgåve i historie, Universitetet i Bergen. 1983. 229 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bryn, Olaf: Høire i Bærum gjennem 50 år : 1884-1934. Utg. Høire i Bærum. 1934. 34 s.
  • Erichsen, Rolf Werner: Høire i Bærum 1884 - 1934 - 1959 : jubileumsskrift II 1934-1959. Fra bygden til bygden og byen Bærum. Utg. Bærum Høyre. 1959. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Ruud, Arnt: Fra novemberforening til høire : Norderhov høires historie gjennom 75 år. Utg. Norderhov Høire. 1956. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Røed, Erik: Bærum Unge Høire 6. oktober 1921 - 6. oktober 1961 : et kort riss av en forenings historie. Utg. Bærum Unge Høyre. 1961. 29 s.

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

  • Rob, Sigvald: Kvinesdal Høyre : litt historie og et tilbakeblikk over foreningens første 40 driftsår. Utg. Kvinesdal Høyre. 1991. 23 s.

Rogaland

  • Gjesteland, Olav: Høyre i Rogalands landdistrikter og byer 1918-1930. Bergen 1979 Fag: Historie
  • Næss, Hans Eyvind (red.): Partiet og politikken : Stavanger høyre 1883-1983. Utg. Universitetsforlaget. 1983. 338 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Vestland

Møre og Romsdal

  • Sættem, Thor Kleppen: Festskrift til Møre og Romsdal Høyres 50-årsjubileum, 1953-2003. Utg. Møre og Romsdal Høyre. 2003. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Trøndelag

Nordland

Troms og Finnmark