Bilitt stasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bilitt stasjon i 1962 eller 1963, like før persontrafikken på Skreiabanen ble nedlagt.

Bilitt stasjonBilitt i Østre Toten var en jernbanestasjon på Skreiabanen, 3 km nord for endestasjonen Skreia. Den hadde først status som stoppested og ble tatt i bruk ved Skreiabanens åpning i 1902. Den første bebyggelsen besto av et ekspedisjonsskur, privetbygning og lasterampe, men i 1956/57 ble det oppført en ny uthusbygning med privet. Stasjonsanlegget, som var tegna av Paul Armin Due, likna på nabostasjonen Kraby.

I 1913 ble Bilitt oppgradert fra holdeplass til stasjon, som den første av stoppestedene på Skreiabanen. Bilitt stasjon hadde forholdsvis mye trafikk, på grunn av beliggenheten ved to landhandlerier, Bilitt Brænderi og Starumsletta, der trenkorpset hadde øvelser. I området lå det også ei mølle og flere store garder. På sjølve stasjonen var det for øvrig poståpneri, men dette ble tidlig flytta til handelsstedet Fram.

Persontrafikken på Skreiabanen tok slutt i 1963, mens godstrafikken opphørte i 1987. Stasjonsbygningen på Bilitt ble solgt til riving i 1977; to privatfolk hadde tenkt å bruke materialene til hytte. I boka om Gjøvikbanen (2009) skriver forfatterne at det er få spor etter stasjonen i terrenget. «Hvis man leter i busk og kratt kan man finne rester av lasterampen.»

Kilder og litteratur