Bjarnvard av Selja

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bjarnvard av Selja var den første biskopen av Selja, det som senere ble Bjørgvin bispedømme. Hans embetstid dateres gjerne til omkring 1070, og kan muligens dateres mer presist til 1067–1068.

Det finnes to islandske lister som nevner de første biskopene av Selja. Selv om det er noen forskjeller, er de enige om at Bjarnvard plasseres først. Han omtales også som Bjarnvard den sakslendske, og kom i så fall fra Saksland, altså Sachsen. I andre kilder er han omtalt som Bjarnvard Anglus og Bjarnvard Eingelskur, som peker mot England. Vi vet altså ikke sikkert hvor han opprinnelig kom fra. Trolig kom han til Norge under Magnus den gode, omkring 1042–1043, som misjonær. Det er godt mulig at han tilhørte benediktinerordenen; vi vet at mange av de første misjonærene i Norge var benediktinere, og det sterke båndet mellom Selja og denne ordenen kan henge sammen med en slik tilhørighet.

I forbindelse med hans bispevigsel i Roma ble han stoppa av biskop Adalbert av Hamburg-Bremen, og måtte sverge troskap til ham. Da han kom til Norge ble han hirdbiskop for Magnus den gode. Da Harald Hardråde kom på tronen ble det gnisninger mellom de to, og Bjarnvard dro til Island for å misjonere der. Islanske tekster forteller at han holdt seg der så lenge Harald hadde makta, men da Olav Kyrre tok over reiste han tilbake til Norge. Olav sendte ham til Roma for å gå i forbønn for Harald Hardrådes sjel. Da han kom tilbake derfra plasserte kongen ham på Selja som biskop. Det fortelles at han skal ha reist til Bergen og døde der, men det var ikke før i 1170 at bispesetet formelt ble flytta dit.

Det er ikke kjent når han døde, men han skal ha blitt en gammel mann. Den neste biskopen er nevnt første gang i 1115, men om Bjarnvard var død eller om han hadde gått av på grunn av alderdom er ikke nevnt i kildene.

Litteratur og kilder