Brødrene Dobloug

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra 1902 holdt firmaet til i Storgata 1, oppført 18991903 for grosserer Christian Larsen, ark. Julius Johannessen Foseid.
Foto: Chris Nyborg (2013).
I årene 19321933 oppførte firmaet ny gård til engosvirksomheten i Dronningens gate 40, arkitekt Rudolf Emanuel Jacobsen i samarbeid med tyske Erich Mendelsohn, en moderne forretningsgård i funksjonalisme, bygget i betong, med buede og horisontale vindusbånd som karakteristiske trekk, den første i sitt slag i Oslo.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Brødrene Dobloug var en manufakturforetning i Oslo. Den ble etablert i 1870 av brødrene Mikkel (1844–1913) og Jens Dobloug (1837–1891), som opprinnelig kom fra FurnesHedmarken. Jens Dobloug trådte ut av firmaet etter bare seks år, men firmaet beholdt navnet.

De første årene holdt de til i beskjedne lokaler i Storgata 12, flyttet deretter til Storgata 14. Virksomheten startet som en ren detaljforretning, men etter hvert etablerte firmaet en engrosforretning, som ble utskilt som et eget firma. Blant annet solgte de for en stor del produksjonen fra Christiania Uldspinderi i Maridalen.

Engrosvirksomheten ble flyttet til Stenersgata 1, mens detaljvirksomheten flyttet i 1902 til Storgata 1. I 1906 flyttet engrosvirksomheten også inn her og disse ble slått sammen. I 1911 overtok firmaet eierskapet over den femetasjes store gården og denne ble bygget om og modernisert.

Da Mikkel Dobloug døde i 1913 overtok sønnen Ingar Dobloug (1886–1976) ledelsen av firmaet. Etter hvert fikk detaljforretningen 16 avdelinger, herunder skredderverksteder hvor all konfeksjon ble forarbeidet. Fra 1920-årene la firmaet beslag på hele gården alene til sin virksomhet.

I 1933 flyttet engrosvirksomheten til nyoppført, buet funksjonalistisk gård i Dronningens gate 40 på hjørnet mot Biskop Gunnerus' gate og rett nedenfor firmaets gård i Storgata 1.

Under andre verdenskrig ble denne gården rekvirert til Versorgungslager beim Reichskommissariat (forsyningslager). Også lokalene i Storgata ble rekvirert og en periode lå virksomheten helt nede.

I 1940 ble Ingar Doblougs to sønner, Mikkel (1914–94) og Ingar jr. (1918–2006) ble tatt opp i firmaet og disse drev firmaet frem til 1986, da firmaet innstilte driften.

Kilder