Brigida Haraldsdotter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Brigida Haraldsdotter (nevnt i årene 11301202) var datter av kong Harald Gille. Som mange andre kongsdøtrene ble hun giftet bort for å besegle allianser, hennes tilfelle hele tre ganger. Hun overlevde alle tre, og døde i et kloster.

Brigidas mor er ukjent, men gjennom faren vet man at hun var halvsøster av Sigurd Munn, Inge Krokrygg og Øystein Haraldsson, som alle var konger. Hun ble først gift med Karl Suneson, en svensk jarl som nevnes i 1137. Deretter ble hun gift med den svenske tronkreveren Magnus Henrikson, død 1161. Han var forøvrig sønn av Henrik Skadelår og Ingerid Ragnvaldsdotter, som senere giftet seg med Harald Gille. At Ingerid først var Brigidas svigermor og senere ble hennes stemor illustrerer hvor kompliserte slektsforholdene kunne bli i samfunnets toppsjikt, med nokså få slekter hvor man giftet seg innbyrdes. Det tredje ekteskapet var med den mektiske jarlen Birger Brosa, som under deres ekteskap blant annet hjalp Brigidas brorsønn Sverre Sigurdsson i den første fasen av veien mot makta i Norge.

Morkinskinna og Heimskringla forteller at Brigida først var gift med svenskekongen Inge Halstensson, men han døde omkring 1130. Det er ikke helt sikkert når Brigida ble født, men det an tidligst være etter at Harald Gille kom til Norge helt mot slutten av 1120-åra. Hun fikk også sju barn med Birger Brosa, og paret giftet seg tidligst 1161; dette gjør det også vanskelig å tro at hun kan ha vært født særlig mye tidligere enn 1130. Hun var nok svært ung da hun giftet seg med Karl Suneson, men dette ekteskapet er det sannsynlig at hun faktisk gikk inn i. Ekteskapet med Magnus Henriksson er bedre dokumentert, og om ekteskapet med Birger Brosa er det ingen tvil. Blant de fire sønnene og tre døtrene deres kan man spesielt nevne Ingegjerd Birgersdotter som ble gift med svenskekongen Sverker II, og Filippus Birgersson som ble Sverre Sigurdssons jarl og døde i hans tjeneste i 1200. De andre var ifølge Heimskringla Knut jarl, Folke, Magnus, Kristin og Margret.

Brigida overlevde også sin tredje mann. Hun døde i Riseberga kloster i Närke, et kloster som Birger hadde grunlagt. Lund domkirkes gavebok oppgir dødsdatoen til 22. oktober, men angir ikke dødsåret. Dette henger sammen med at man i katolsk skikk ofte feirer sjelemesse for avdøde på deres dødsdag, og da betyr ikke dødsåret noe såfremt det ikke dreier seg om en gave som utløste et begrenset antall slike messer. Med den rikdom Birger Brosa hadde må man anta at det skulle feires messer for Brigida til evig tid.

Kilder