Brinken (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brinken fra starten på veien ved Åkebergveien.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Brinken er ei gate på Kampen i Oslo. Den går fra Åkebergveien til krysset Kjølberggata / Økernveien. Veifaret har en historie som går tilbake til middelalderen. Før byutvidelsen het den Underhougsveien langs deler av løpet og Brinken langs resten. Den skifta i 1879 navn til Brinkens gate langs hele traséen, for så å få tilbake navnet Brinken i 1955. Navnet betyr «bratt skrent», og viser til beliggenheten i skråninga ned fra Kampen.

I den nordlige enden av veien er det noe trehusbebyggelse fra før byutvidelsen i 1878. Mesteparten av trehusene der ble revet i 1986–1987 da det ble oppført terrasseblokker i skråninga fra Kampen ned mot Brinken.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
2A-B 1938 Leiegård Hybel/leilighetsbygg i fem etasjer + underetasje, med 27 et-rosleilighet en en to-romsleiliget. Utført i funksjnalisme, ark. Ernst Motzfeldt og Leif Wiersholm.
2 C-H 1936 Leiegård leilighetsbygg i fem og seks etasjer med 122 leiligheter, ark. Andreas Wiel Nygaard.
5 omkr. 1870–1900 Bygård Brinken 5.jpg
7 omkr. 1870–1900 Bygård Brinken 7.jpg
16 A-B-C-D 1939 Boligblokk Leiegård i funksjonalisme. Ark. Henrik Nissen og Gunnar Brynning
19 A-B 1939 Bygård Leiegård i funksjonalisme. 30 små leiligheter. Ark. Sverre Aasland Brinken 19.jpg
23A-C 1860-åra Bolighus Toetasjes trehus, opprinnelig liten enetasjes tømmerstue. Brinken 23.jpg
23D omkr. 1850–1900 Verksted Opprinnelig svinesti. Brinken 23D.jpg
25A Bolighus Lite trehus. Brinken 25.jpg
25B-C 1860/1899-1906
1922 slik det står idag
Veksted Verksted med bensinstasjon.
29 omkr. 1850–1875 Bolighus Trehus med matbod og fjøs/stall på eiendommen. Brinken 29.jpg
30B Produksjonslokale Adressen ikke lenger i bruk, ligger nå til Kjølberggata 21. Fabrikkbygningen til Lauritsen & Sørensen Tricotagefabriker. Lauritsen & Sørensen Tricotagefabrik.jpg
37 2010-2013 Institusjon Kampen bo- og omsorgssenter, som drives av Kirkens Bymisjon. Bygningen oppført i årene 2010-2013. Tidligere sykehjem på tomten revet i 2010. Brinken 37.jpg
39 omkr. 1870–1900 Bygård Brinken 39.jpg
42 Produksjonslokale Brødrene Blomquists reperbane. Selve reperbanen gikk langs gateløpet. Lagt ned i 1936, demontert og overført til Norsk Folkemuseum.
50 1840 og senere Hotell Tidl. Kampen Mek. Verksted, som ble nedlagt 1973. Siden 2008 Best Western Kampen Hotell, med adresse til Kjølberggata 29. Kjølberggata 29B i Oslo.JPG
54 Produksjonslokale
55 1860-åra Bolighus To små trehus.
59 omkr. 1850–1875 Bolighus Lite trehus.
61 Bolighus Trehus.
63 omkr. 1850–1875 Bolighus Lite tømmerhus.
65 omkr. 1850–1875 Bolighus 2 1/2 etasjes hus i panelt tømmer, revet i april 1987.

Kilder

Koordinater: 59.90859° N 10.77827° Ø