Brukersamtale:Oasorgard

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen!

Velkommen ombord, Oasorgard! Om du ikke har tidligere erfaring med wikiarbeide, så er det lurt å begynne med å se gjennom siden «Om wikien» og å ta en titt via basismanualen eller oversikten over hjelpesidene. Den siste siden viser deg videre til hjelp om spesifikke tema. Ellers er det bare å sette i gang med skrivingen om lokalhistoriske emner, inkludert orienteringsartikler om tilgrensende fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan se om andre har samme interesser, og eventuelt legge inn dine på siden der brukerinteresser og ekspertise er listet opp. Fra 1/1-2012 må du oppgi ditt virkelige navn under Mine innstillinger (se retningslinjer for navn). Skriv gjerne også noen ord om deg selv på din egen brukerside.

Om du skulle være vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhodet at lokalhistoriewiki.no skiller seg ut fra Wikipedia på mange måter. Wikien vår er hele tiden i utvikling, og veien blir i stor grad til mens vi går. Lokalhistorikeres og andre lokalhistorieinteressertes erfaringer, tanker og forslag vil selvfølgelig tillegges stor vekt under prosessen. Lykke til! :-)

Velkommen ombord, Oasorgard! Om du ikkje har tidlegare erfaring med wikiarbeid, så er det lurt å begynna med å sjå gjennom sida «Om wikien» og å kike gjennom basismanualen eller oversynet over hjelpesidene. Den siste sida viser deg vidare til hjelp om spesifikke tema. Elles er det berre å setje i gang med skrivinga om lokalhistoriske emne, inkludert orienteringsartiklar om tilgrensande fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan sjå om andre har same interesser, og eventuelt òg leggje inn dine eigne på sida der brukarinteresser og ekspertise er opplista. Frå 1/1-2012 må du oppgi ditt verkelege namn under Mine innstillingar (sjå retningsliner for namn). Skriv gjerne nokre ord om deg sjølv på di eiga brukarside òg.

Om du skulle vera vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhovudet at lokalhistoriewiki.no skil seg ut frå Wikipedia på mange måtar. Wikien vår utviklar seg heile tida, og vegen blir i stor grad til medan vi går. Erfaringar, tankar og forslag frå både lokalhistorikarar og andre lokalhistorieinteresserte vil sjølvsagt bli lagt mykje vekt på under prosessen. Lykke til! :-)

-- Olve Utne 10. jan 2012 kl. 23:59 (CET)

Storgarder

Hei. Flott med verdifulle tillegg på artikkelen om Norges største jordbrukseiendommer! Tror du at vi nå har alle som har minst 1000 mål, eller kan det finnes flere?--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 20. mar. 2018 kl. 08:48 (CET)

Det kan godt hende det er flere, en må bare få tenkt seg om litt. Antok at Tjøtta i Alstahaug kommune ville komme inn på denne listen, ettersom denne gården med sine arealer er Nord-Norges største. Men etter å ha undersøkt ser jeg den bare har et areal på 891 daa fulldyrka jord, men 21 daa overflatedyrka jord og 851 daa innmarksbeite, disse to siste kategoriene gjelder vel ikke? --oasorgard (diskusjon) 21. mar. 2018 kl. 10:40 (CET)
Hei. I utgangspunktet er det fulldyrka jord som regnes. Det kan hende det er flere ja, og flere blir det vel med tida også. Strukturrasjonaliseringa drar i den retningen (hvis ikke eierne vil legge ut til golfbane da, slik som Fritzøe i Larvik og Atlungstad i Stange).--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 21. mar. 2018 kl. 10:47 (CET)
Da holder vi oss til fulldyrka jord. --oasorgard (diskusjon) 21. mar. 2018 kl. 10:57 (CET)
Jeg foreslår at lista utvides, i første omgang, til også å omfatte gårder ned til 900 daa. --oasorgard (diskusjon) 21. mar. 2018 kl. 10:57 (CET)
Sier vi 800, får du med Tjøtta også! La forresten til Norges landbrukshøgskole (NMBU), som jeg tror må være den nest største. Jorda ligger godt samla også. Du får litt av æren for den, tenkte det var rart at Tomb (ditt tillegg) var større enn Ås.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 21. mar. 2018 kl. 11:03 (CET)
Da går vi ned til 800 daa, har flere gårder å tilføye da. NMBU hadde jeg tenkt å undersøke, men glemte det av. --oasorgard (diskusjon) 21. mar. 2018 kl. 11:10 (CET)