Bygningsvern

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bygningsvern er et begrep som omfatter alle slags tiltak for å verne bygninger med en antikvarisk verdi.

Blant de tiltak som er vanlige kan nevnes:

  • Fredning: Bygninger fra før 1537 er automatisk fredet, andre kan fredes eller på annen måte vernes mot inngrep etter vedtak ihht. kulturminneloven. Pr. 2012 er omkring 3800 bygninger i Norge fredet.
  • Bygningspleie: Restaurering og vedlikehold, der det tas hensyn til materialbruk og metoder for å bevare det opprinnelige.
  • Registrering og dokumentasjon av verneverdige bygninger, f.eks. i SEFRAK.
  • Holdningsskapende arbeid i befolkningen.