Byområder i Mosjøen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Byflata var en gang selve Mosjøen. Idag er den bare ett av mange byområder.
Fotograf: Commons-bruker Tuomas

Byområder i Mosjøen er oppstått som følge av mange års vekst og utvidelser i byen. Mosjøen har ingen bydeler i storbyforstand. På den annen side består byen av en rekke områder, hvorav bolig-, nærings- og industriområder. Innad i disse områdene finnes også forskjellige strøk. Både byfolk og Vefsn kommune bruker byområder som stedsangivelse mellom by- og gatenivå. Også for beredskapsvesen, eiendomsmeklere og andre som daglig forholder seg til adresser, er dette vanlig.

Grensen til hvert byområde og grensene mellom byområder, er ikke alltid fastsatt. Det gjelder særlig der hvor ikke elver, åser og liknende skaper naturlige skiller. Ofte kan kommunale reguleringsplaner gi en pekepinn på dette.

Mosjøen har vokst på to måter: På den ene side har ny bebyggelse utvidet byens omfang, og på den annen side har slik ny bebyggelse etter hvert nådd selvstendige tettsteder utenfor Mosjøen, som dermed er blitt naturlig og senere formelt innlemmet i byen. Den første byutvidelsen skjedde i 1939. Da ble Åsbyen/Vollan innlemmet. Senere fulgte blant andre Halsøya i nord og Olderskog i sør. Opprinnelig var det bare dagens sentrum som var Mosjøen by.

Liste

Galleri

Se også