Oslo Sparebank

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Christiania Sparebank»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Christiania Sparebanks tidligere bygning i Øvre Slottsgate 3.
Foto: Chris Nyborg
Interiør i daværende Kristiania Sparebank.

Oslo Sparebank ble grunnlagt i 1822 under navnet Christiania Sparebank som den første bank i Norge med formål å ta i mot innskudd og gjøre forrentninger for publikum. Oppfordringen til tegning av grunnfond ble undertegnet av generalmajor Aubert, professor Søren Rasmussen, ekspedisjonssekretær J.H. Rye, prost Johan Storm Munch og kjøpmann Nicolai Andresen. Grunnfondene ble utstedt 9. april 1822, og det konstituerende møte ble holdt 20. mai samme år. Det var da tegnet som gave til grunnfondet 449 speciedaler og som årlige bidrag 126 speciedaler. Bankens første direktører var, foruten de 5 innbydere, statsråd P. Motzfeldt, faktor R. Hviid, kjøbmann Jacob Nielsen og statsråd Fasting.

I 1881 opprettet banken sine første avdelingskontorer på Grønland, Sagene og Balkeby, og i 1938 hadde banken 21 avdelingskontorer i byen og nærmeste omegn.

Ved starten var banken åpen for innskudd bare hver lørdag mellom 18 og 20. Kontoret var i den gamle Rådhusbygningen. I 1832 flyttet banken til et lokale i Borgerskolens gård i Kongens gate, i 1841 til kontorer på hjørnet av Kirkegata og Tollbugata, og i 1854 til egen nyopført gård i Øvre Slottsgate 3/Akersgata 6, arkitekt var Peter Høier Holtermann. Denne ble i 1897 besluttet ombygd og utvidet efter tegning av arkitekt Nissen, og i 1901 flyttet banken inn i den nye bygning. Også denne ble etter hvert for liten, og i 1923 gikk man atter til stor ombygging og utvidelser, som var ferdig i 1927. Funksjonærenes antall var i 1938 ca. 300. Deler av bankens overskudd ble i årenes løp anvendt til almennyttige formål.

Banken eksisterte videre med forskjellige navn og i forskjellige driftssituasjoner: Sparebanken NOR, Gjensidige NOR, DnB NOR og DNB. Sparebanktradisjonene er videreført i Sparebankstiftelsen DnB NOR.

Kilder og litteratur