Christine Monsen (1762–1842)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Et av de eldste eksisterende gravminnene ved Oppegård kirke er en jernplate inntil østveggen. Her hviler støvet av madam Christine Monsen (1762-1842), ei myndig dame i sin tid. Hun rådde over store skogeiendommer ved grensa til Sverige og i Oppegård.
Foto: Siri Iversen, 2021

Christine Monsen (født 1762 i Aurskog-Høland, død 1842 i Christiania) var skogeier og gardbruker på Setskog i Aurskog-Høland og i Oppegård i Nordre Follo. Christine og den yngre broren Christian Christensen Kollerud kom opprinnelig fra storgården Skjeggenes i Setskog. Foreldrene var Christen Paulsen Skjeggenes (død 1781) og Marte Sypriansdatter Skreppestad, begge fra betydningsfulle slekter på Romerike. De eide flere gårder, blant annet Tangen i Setskog. Da far Christen døde i 1781 arvet Christine Tangen og Christian fikk slektsgården Skjeggenes. Som enke på Søndre Oppegård på Svartskog rådde hun også over mye skog i Follo.

Om Christines liv i yngre år vet vi ikke stort annet enn at hun giftet seg med den 28 år eldre Hans Oppegård i 1783. Hans Mogensen Oppegård (1734-1798) kom fra en velholden slekt med røtter fra Børter i Enebakk, Slitu i Eidsberg og Vinsnes i Fet. Slekta til Hans hadde eid Søndre Oppegård og BålerudSvartskog siden tidlig på 1600-tallet. Christine og Hans slo seg ned på Søndre Oppegård og fikk de to døtrene Anne Mathea, født 1783 og Petronelle Christine, født 1789. Anne Mathea giftet seg i 1809 med Peder Blix Gill fra Høland og de bosatte seg på Bålerud på Svartskog. Anne Mathea døde allerede i 1821, bare 38 år gammel og enkemannen Peder fikk fullt opp med å bestyre alle gårdene. Han skulle komme til å slite med finansene i tillegg.

Skogeier og lokale konflikter

Allerede i 1798 ble Christine enke, 36 år gammel. Hun eide da Søndre Oppegård og Bålerud i tillegg til Tangen på Setskog ved grensa, like ved der Sukkerveien mellom Setskog og Skillingsmark i Sverige går i dag. Broren hadde naboeiendommen Hverven og begge var skogeiere. På Christines eiendom i Setskog var det fra 1824 full konflikt med sagbrukerne om tømmerfløting på Hvervselva. Madam Monsen gikk rettens vei for å få erstatning for skader som fløtningen hadde påført hennes eiendom. Den kjente kanalbyggeren Engebret Soot ble tilkalt og han ordnet opp. Han hadde et godt lag med madammen og konflikten ble løst i 1829. Den imponerende Sootkanalen ble bygd og ferdigstilt i løpet av 1840-tallet.

Dødsannonse i Morgenposten 27.11.1842

Christine Monsen døde i 1842 i Christiania, 80 år gammel. Året før hun døde opplevde hun at svigersønnen, Peder Blix Gill, måtte selge Søndre Oppegård av økonomiske årsaker. Kjøperen var Gjertrud Maren JuelLjansgodset - og dermed var det slutt på den gamle tida på Søndre Oppegård.

Sootkanal-marsj og spel

I dag kan man hver sommer overvære Soot-spelet i Ørje og hver sommer kan man også gå den 15 km lange Sootkanal-marsjen fra Tangen i Setskog til Tangen i Eidskog. Løypa følger tømmerets reise gjennom sluser, baner og kanaler. Det er Setskog historielag og Eidskog museums- og historielag som arrangerer turmarsjen.

Kilder