Christoffer Caspersen Schøller

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Christopher Caspersen Schøller»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Christoffer Caspersen Schøller (født 20. november 1630 i Trondheim, død april 1689 - eller 1681?) Han var viselagmann i Trondheim fra 5.8. 1675 – under Dreyers sykdom – til sin død.[1] Det ble den 17. september 1687 oppnevnt kommissærer i en arvetvist etter ham (?).[2] Schøller behandlet mange saker på lagtinget.[3] Han bodde på gården Gjølme i Orkdal som han overtok etter faren.

Ved bevilling av 5. mars 1681 fikk han og hans ektefødte livsarvinger samme friheter for sitt jordegods som innrømmes danske innbyggere.[4]

Schøller var født i Trondheim 20.11. 1630 og døde ifølge Finn Holbek den 4. april 1681, ikke «1689», som feilaktig hos Lengnick (se note 7 nedenfor). Han var sønn av Caspar Schøller (1582–1661) og Ellen Christensdatter Jyde. En av Christopher Schøllers brødre var Christen Schøller (1609–1677), som var assessor i Høyesterett. En annen var Eiler Caspersen Schøller (1628-1705), som var assessor ved Overhoffretten.[5] Han var andre gang gift med Susanne Christoffersdatter Tønder, søster til Peder Christoffersen Tønder.[6]

Christoffer Schøller ble gift før 1664[7] med Maren Andersdatter, død ca. 1701 (visstnok hans 3. hustru[8]), datter av Anders Olufsen, borgermester i Fredrikstad og Birgitte Rasmusdatter. I 1685 var Schøllers enke en av de større fordringshavere i en sak om Røros kobberverks gjeld og finansiering.[9] I 1701 ble det etter oppfordring fra hennes eldste sønn oppnevnt to kommissærer, Mads Tybring, fogd over Strinda, og Jørgen Pedersen, fogd over Orkdal, til å foreta skifte etter Maren Andersdatter.[10]

Barn:

a. Anders (Andreas), f. 1. januar 1664; g.m. Anna Tønsberg fra Skien (fra 10. januar 1702 besvogret med Arent Krag), datter av Stig Andersen Tønsberg (1679–1728) og Anne Clausdatter, som var en datter av lagmann i Skien Claus Andersen (d. 1681).
b. Caspar, g.1706 m. Isabella Elisabeth de Stockfleth (1676–1711), datter av Christian de Stockfleth d.e. (1639/1640–1704)]]. Christian Stockfleth var søskenbarn av lagmann Hannibal Stockfleth i Kristiania. Caspar Schøller var oberst og kommandant på Fredrikstad.
c. Nils, døde i Oxford.
d. Christian (o. 1675/80-1757), g.m. Anna Margrethe Hiorth (født o. 1695-98) (mor: Elisabeth Hovenbeck), hvis farbror Peder Hiorth (o. 1670-1733), schoutbynacht (mor: Anna Bülche) ~ Else v. Müller av Kattrup (1696-1757). Ch. Schøller og A.M. Hiorth bodde på Gjølme i Orkdal. Han var assistensråd ved Overhoffretten.
e. Christoffer, døde i Berlin i 1728. Han var legasjonssekretær ved det preussiske hoff.
f. Ellen, ugift. Hun testamenterte i 1740 sin formue til broren Christian.
g. Birgitte; g. 1685 m. Ole Fredrik Munchgaard.
h. Maren; g.m. kjøpmann i København Vincentz Meintz.

Schøller og flere andre embetsmenn ble i 1677 befalt å skaffe Laurits Mortensen Angell utlegg i avdøde Jochum Irgens' etterlatenskaper.[11]

Referanser

 1. Norske kongebrev, bd. II, sak 1675:112. E. A. Thomle: «Lidt om familien Mechlenburg», i Personalhistorisk Tidsskrift, bd. 6, København 1890, s. 74.
 2. Norske kongebrev, bd. IV, sak 1687:320.
 3. Se Overhoffrettsdomar, bd. 1, sak 1678: 1 og 2, 1679: 2 og 34, bd. 2, sak 1680:29. En rekke saker i bd. 3 1690–1696.
 4. Norske kongebrev, bd. III, sak 1681:34.
 5. C. E. A. Schøller: «Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller», i Personalhistorisk Tidsskrift, bd. 5, København 1890, Oversiktstavle, s. 217.
 6. C. E. A. Schøller: «Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller», i Personalhistorisk Tidsskrift, bd. 5, København 1890, s. 217, 234.
 7. https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I49268&tree=2
 8. https://www.geni.com/people/Christoffer-Schøller-til-Gjølme/6000000008047685961
 9. Norske kongebrev, bd. III, sak 1685:278.
 10. Norske kongebrev, bd. VII, sak 1701:333.
 11. Norske kongebrev, bd. II, sak 1677:67.


Fiat-justitia medium.jpg Christoffer Caspersen Schøller er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.