Claus Henrik von Vieregg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Claus Henrik von Vieregg (født 1665, død 14. juli 1713) var visestattholder i Norge og medlem av Slottsloven på Akershus.

Han var sønn av oberstløytnant i Mecklenburg og senere dansk generalmajor Joachim Henrik von Vieregg (1610–1670) og Anna Margrethe von Hahn (1626–1690).

I 1690 ble han gift med Margrethe Lucie von Brockdorff (f. omkr. 1665), datter av oberst Henrik Brockdorff og Mette von Rumohr.

Fra 1684 var von Vieregg kammerjunker hos prins Christian, og fra 1690 var han hovmester. Han var så fra 1694 til 1703 amtmann i Antvorskov og Korsør amt. I 1704 ble han deputert ved Generalkommissariatet for Land- og Sjøetaten, og samme år også medlem av Kommisjonene for Rådstuen. Han ble amtmann i Vordingborg i 1710, og direktør i Generalpostamtet i 1711.

Fra 1712 til 1713 var han visestattholder i Norge og medlem av Slottsloven.

Vieregg fikk rang av etatsråd i 1694 og geheimeråd i 1703. Han ble ridder av Dannebrogsordenen i 1705.

Litteratur