Cornelius S. Schilbred

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Cornelius Severin Scheel Schilbred (født 13. oktober 1906 i Eidanger, nåværende Porsgrunn, død 10. april 1985 i Oslo) var skolemann og en kjent lokalhistoriker, genealog og heraldiker. Han brukte ofte navneformen C. S. Schilbred.

Virksomhet

C. S. Schilbred vokste opp i Telemark og Kristiania og tok examen artium 1925. Deretter studerte han jus og ble cand.jur. 1931. I studietiden var han styremedlem i Den konservative studenterforening 1927, redaktør for studentbladet Minerva og styremedlem i Studentersamfundet 1928. Etter fem år som merkantil leder for Stella Fabrikk i Oslo, og handelsskoleeksamen 1937, ble han ansatt som lærer ved Wangs handelsskole samme år og var 1938–53 også medeier og bestyrer ved skolen. Fra 1938 var han dessuten timelærer, og fra 1958 også bestyrer ved Oslo kommunale handelsskole, og han var rektor der 1961–77 (fra 1964 Frogner kommunale Handelsskole). Ved siden av skolegjerningen var han 1949–60 forretningsfører for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse.

Familie

Hans foreldre var oberstløytnant Cornelius Mathias Schilbred (1878–1949) og Marie Henriette Petersen (1885–1965). Han ble 1939 gift med Margrethe Lomsdal (7.12.1908–9.12.2000), datter av skogeier Andreas Lomsdal (1869–1934) og Else Mathea Gjefle (1874–1918).

Lokal- og slektshistorie

C.S. Schilbred hadde et uvanlig bredt interessefelt og engasjerte seg i kunnskapsformidlings- og foreningsarbeid på en rekke områder. Han ble tidlig interessert i historie, særlig lokal- og slektshistorie. Han ble styremedlem i Breviks historielag bare 19 år gammel, og han var samme år (1926) til stede på det konstituerende møtet som gav støtet til stiftelsen av Norsk Slektshistorisk Forening (NSF), hvor han ble varamann til styret 1949, styremedlem fra 1952, viseformann fra 1957, medredaktør for NST 1960–67 og formann 1968–80. Han var dessuten med på opprettelsen av Norsk Heraldisk Forening i 1969 og var styremedlem der fra 1969 til 1977, viseformann 1970-1973 og formann 1973–74.

Forfatterskap

Tidsskriftutgivelse og faglitterært forfatterskap kom til å prege Schilbreds virke gjennom store deler av livet, og han etterlot seg et omfattende forfatterskap innen til dels svært ulike områder. Han var formann i Norsk Forening for Handelsutdannelse 1941–64 og redaktør av Tidsskrift for handelsutdannelse 1948–53. Han forfattet lærebøker i handelsfag og artikler om merkantil undervisning. Han var styremedlem, viseformann og æresmedlem i Foreningen til Dyrenes beskyttelse og skrev boken "Dyrene og vi".

Det er ellers innen genealogi og lokalhistorie vi finner brorparten av C. S. Schilbreds omfattende forfatterskap, herunder 8 bind med lokalhistorie og bygdebøker, en rekke slektsmonografier, to lærebøker i genealogi, en kildeutgave og et utall avhandlinger og mindre artikler, bl.a. som slektshistorisk medarbeider i Aschehougs konversasjonsleksikon og Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon. Schilbred var i to tiår den ubetingede nestor i norsk genealogi. Som redaktør for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) evnet han å opprettholde en meget høy faglige standard, noe som ikke alltid har vært like selvfølgelig etter hans tid. Det omfattende forfatterskapet kom som resultat av lange arbeidsdager, hvor han i praksis skrev genealogi og historie på heltid, men underviste når han måtte.

Schilbreds slektshistoriske forfatterskap kjennetegnes av solid breddekunnskap. Han var en vederheftig genealog med liten sans for de ofte feilaktig konstruerte linjer tilbake til de gamle kongehusene. Han understreket både som foreleser og i lærebøkene sine nødvendigheten av også å studere personenes bakgrunn slik at de kan fremstå som levende skikkelser, hvorved han tydeliggjorde broen mellom fagene genealogi og historie.

Trykte skrifter i utvalg

 • Brevik gjennom tidene, 2 bd., Brevik 1946, 1974
 • Bamble sparebank gjennom 100 år 1849–1949, Brevik 1949
 • Slekten Hvistendahl fra Bamble, Tønsberg 1949
 • Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, Stathelle og Langesund med tilliggende distrikter, 1952 (ny utg. Brevik 1956)
 • Gårdshistorie for Søndre Land, bd. 3 i Boka om Land, 1962 Digital versjonNettbiblioteket
 • Bygdebok for Bamble, bd. 1, Bamble 1968
 • Slekten Wilhelmsen fra Tønsberg, 1970
 • Slekten Backer fra Holmestrand, 1972
 • Kjenn din slekt. Kort veiledning i slektsforskning, 1974 (2. utg. 1980)
 • Slekt og miljø. Nøkkel til slektsforskning, 1976
 • Slekten Bull fra Trøndelag, 1976
 • Gårds- og slektshistorie for Fluberg, bd. 5 i Boka om Land, 1981
 • Slekten Giæver, 1982
 • Gårdene i Eidanger før 1814, bd. 1 i Gårds- og slektshistorie for Eidanger, Porsgrunn 1984
 • Christiania-familien Müller gjennom 10 generasjoner. Raadmand og kjøbmand Peder Pederssøn Müller's etterkommere, Hvalstad (posthumt) 1986

Utmerkelse

C. S. Schilbred ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1977

Litteratur og kilder