De Samiske Samlingers Museums- og historielag i Karasjok

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

DSS-De Samiske Samlingers Museums- og historielag i Karasjok (norsk) eller SVD-Sámiid Vuorká-Dávviriid musea- ja historjásearvi Kárášjogas (nordsamisk) ivrer for lokalhistorisk dokumentasjonsarbeid. Laget ønsker å bygge opp strukturer innenfor kulturminnevernet og samisk kulturarv som inkluderer ildsjeler i lokalmiljøet. Mye av det museale arbeidet er avhengig av museums- og historielags frivillige innsats.

Museumsdrift i Karasjok ble etablert og drevet av en lokal museumsforening siden slutten av 1930-tallet. I 1939 ble en museumsforening etablert. Innsamling av gjenstander hadde pågått i noen år før 2. verdenskrig, og det ble holdt en utstilling av gjenstandene i en privat bolig. Flere samer var aktive, og samene har fulgt oppbygging av en museal institusjon i Karasjok med stor interesse. Mange kulturhistoriske gjenstander er levert til SVD av private, som gave eller mot en godtgjørelse. I 1972 ble museumsbygget som vi kjenner som SVD/DSS, åpnet. Før museumsbygget ble reist, ble samlingene utsatt for brann på Den samiske folkehøgskolen. Gjenstander ble berget, men hovedprotokoller gikk tapt.

Museumsforeninga er stifter av institusjonen SVD, og har derfor vært initiativtager og fulgt institusjonens drift fra starten av. I dag ivaretas SVDs interesser av en eierstiftelse (eierstyre), som DSS Museums- og historielags årsmøte velger medlemmer til. Eierstyret 2011-2014: Leder Thoralf Henriksen, og medlemmer Svein Arne Bjørsland og Olaug Larsson. DSS Museums- og historielag er medstifter av BEASSI Aktivitetshus i Karasjok i 2006, og er i 2008 tilsluttet Landslaget for lokalhistorie i Norge. På årsmøtet i 2011 endret DSS Museumsforening navnt til DSS Museums- og historielag.

Formål

Museumsforeningas formål er å verne om samisk identitet, språk og kulturarv, bl.a. ved å støtte stiftelsen De Samiske Samlingers museumsvirksomhet.

Virksomhet

 • Arrangerer aktiviteter, seminarer og kurs om Karasjoks lokalhistorie/ kulturarv
 • Har igangsatt dokumentasjonsarbeid ved å lage Karasjok årbok 2009, 2010 og 2011. Årbok 2012 utgis i november 2012.
 • Arbeider med videreføring av arbeidet med boka om Karasjoks historie og revisjon av boka om Karasjok-slekter.
 • Er lokal arrangør av Kulturminnedagen, med økonomisk bidrag av Karasjok kommune
 • Bistår SVDs eierstyre i å fremme SVDs interesser
 • Avholder årsmøte innen mai måned hvert år

Styremedlemmer 2012:

 • Styreleder Gudrun E E Lindi
 • Nestleder Arne Nystad
 • Styremedlemmer: Anny Vigdis Sara, Anne Kirsten Østby og Johan Bakken Sandvik.
 • Varamedlemmer: Anne Marie Svineng, Piera Mosebakken, Stig-Arne Somby.

Kontaktperson/Adresse: c/o Gudrun E E Lindi, Postboks 67, 9735 Kárášjohka/Karasjok. Tel. +47 959 35 626. Epost: jahkegirje@gmail.com Nettside: www.beassi.org Årbøker kan bestilles fra denne adresse.


Kilder

 • Julius-Iŋggá Gudrun Eliissá/Lindi, Gudrun E E: 70-jahkásaš ealáskan. Kárášjoga jahkegirji/Karasjok årbok 2009, s. 4-7.
 • Lindi, Gudrun E E: Museumsforeninga i Karasjok 70 år – Samiske kulturminner i fokus, Lokalhistorisk Magasin 4-2009, s. 26-28
 • Teigmo, Mari: Sámiid Vuorká-Dávvirat – De Samiske Samlinger som samisk kulturinstitusjon (1976)

Ekstern lenke