Deltagermedaljen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Deltagermedaljen
Foto: Ina Halle-Knutzen (2016)

Deltagermedaljen er en utmerkelse som tildeles nordmenn og allierte som deltok i militær kamp for Norge under andre verdenskrig, det vil si mellom 9. april 1940 og 8. mai 1945. Den ble innstifta 19. september 1945. Medaljen er i bronse. På adversen finner man riksvåpenet med omskriften «9 APRIL 1940 * 8 MAI 1945 *». På reversen er den prega med kongeflagget, handelsflagget og orlogsflagget og over disse en smal sirkel med innskriften «DELTAGER I KAMPEN». Mottakere som både deltok i kampene i Norge våren 1940 og i Utefronten eller Hjemmefrontens styrker senere under krigen fikk en rosett på båndet. Den er rangert som nummer seks av norske militære utmerkelser for innsats under andre verdenskrig, og som nummer 23 i lista over norske sivile og militære utmerkelser.

Medaljen var tenkt som en utmerkelse til alle som deltok i kamphandlinger og/eller ble såra under krigen. Men det ble lagt til et kragv om at man måtte ha vist «god nasjonal holdning» i okkupasjonsårene. Dette førte til at enkelte ble utelukka, noe som spesielt ramma medlemmer av den kommunistiske motstandsbevegelsen. Det politiske klimaet under den kalde krigen betydde at deres nasjonale sinnelag ble trukket i tvil. En annen gruppe som ikke mottok deltagermedaljen i første omgang var krigsseilerne. Ettersom de var i handelsflåten ble de ikke regna som stridende, selv om de i høyeste grad befant seg i ildlinja.

Utdeling av medaljen begynte ved innstiftelsen i 1945, og fortsatte til begynnelsen av 1950-åra. Den ble så gjenopptatt i 1979, da mange av krigseilerne ble tildelt medaljen. I 1981 ble det også nye tildelinger til folk som hadde tjenestegjort i sjøforsvaret, og som hadde blitt utelatt i første omgang. Først i 2013 mottok fem gjenlevende medlemmer av den kommunistiske Osvald-gruppa medaljen.

Opprinnelig ble medaljen produsert av gullsmed J. Tostrup i Oslo. Senere medaljer er laget av andre firmaer.

Formelle krav

Statuttene for utmerkelsen, bifalt av Kongen 19. september 1945, angir hvem som kunne motta Deltagermedaljen:

  • Norske eller allierte soldater med minst fem dagers deltaking i kampene i Norge i 1940.
  • Sivile som under kampene i Norge 1945 utførte arbeid gjennom minst fem dager i nær tilknytning til de militære styrkene. Jernbane- og telegrafpersonell og liknende yrkesgrupper er spesielt nevnt.
  • Personell som tjenestegjorde i norske væpnede styrker utafor Norge (Utefronten) i minst fire måneder. De som gjorde tjeneste ved frigjøringa og rykka inn i Norge mottok medaljen selv om tjenestetida var på mindre enn fire måneder.
  • Personell som deltok i felttoget i Finnmark 1944/45 i minst en måned.
  • Alliert personell som deltok i Norges frigjøring i minst en måned.
  • Personell i Hjemmestyrkene som før frigjøringa hadde gjort tjeneste i minst fire måneder.
  • Personell i handelsflåten som før frigjøringa tjenestegjorde minst fire måneder på skip disponert av Nortraship.

Videre var det en forutsetning av man viste «god nasjonal holdning under okkupasjonstiden».

Kilder