Donjonen på Fredriksten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Donjonen på Fredriksten festning ligger ut mot Tistedalen, nord-øst for hovedfestningen. En donjon er et forsvarstårn eller kanontårn med skyts, forlegning og magasiner, normalt det sentrale punkt i en tårnfestning. Donjonen på Fredriksten ligger utenfor citadellet som et fremskutt anlegg, for å forsterke en ellers usikker flanke. Tårnet ble oppført av murmester Johan Olsen i 1683, og i 1687 fikk det rom for proviant, krutt og oppholdsrom for mannskaper.

Det var uenighet om tårnets forsvarsevne, og tårnet var til tider i svært dårlig forfatning. I 1717 ble det utbedret, og i 1725 anføres det at taket over tårnet er råttent og nedskutt av fienden, altså må det ha blitt beskutt under Karl XII's angrep.

På slutten av 1700-tallet var det forslag om å innlemme Donjonen i festningsmuren, men dette ble ikke realisert. På 1800-tallet ble anlegget brukt som arrest og fengsel. Ved moderniseringen av Fredriksten tidlig på 1900-tallet var det vurdert å montere en moderne tårnkanon på Donjonen, men heller ikke dette ble realisert.

Kilde