Eskill av Nidaros

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eskill (Askel/Eskild) av Nidaros var erkebiskop av Nidaros fra 1402 til1428. Han ble utnevnt som oppkrever for paven i 1406 for alle pavelige inntekter over hele landet og i 1411 ble han av pave Johannes pålagt å samle inn en tiende til paven i striden med kong Ladislaus av Napoli. Det ser ut som hans gjøremål i stor grad handlet om økonomiske byrder og gjøremål. Ved utnevnelsen måtte han overta gjelden til pavestolen etter sine tre forgjengere. Han innfridde mye fra starten, men det førte til at han forsømte vedlikeholdet av Nidarosdomen som ble stående uten tak selv om han oppebar inntektene til kirka. I 1424 klages det over at han underslår gaver til kirkens vedlikehold. Da han døde hadde han fortsatt stor skyld til kong Erik av Pommern som hans etterfølger måtte betale. Det er ikke kjent hvilken gjeld det var. Hans periode er kalt en forfallsperiode, men ting var i bedring. Antall jordegods økte betraktelig. Kombinasjonen med Kalmarunionen og det kirkelige skisma ga ikke det beste grunnlaget for vekst. Det er ikke påvist at det ble holdt noe provinskonsilier i hans periode, med mindre det var i Bergen i 1405.

Litteratur og kilder