Evert Bild

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Evert Bild til Ravnholt var lensherre ved Trondhjems len i perioden 1556-1564. I 1556 fikk han kongen tillatelse til å flytte sin residens fra Steinvikholmen til den gamle erkebispegården i Trondheim som da ble kalt Kongsgaarden eller Trondhjemsgaard. Her ble det utført flere reparasjoner og forbedringer for at det skulle bli høvelig som tilholdssted for kongens betrodde mann og stedfortreder. Da gården var ferdig til og tjene som residens i 1559 ble det utstedt et kongebrev som tildelte gården ekstra inntekter fra Elgeseter kloster sin avl. Det var bispen som hadde hatt denne og som kompensasjon fikk han Berg gård som avlsgård og dekanboligen i byen som bolig.

I hans periode og i 1563 brøt den nordiske syvårskrig ut. Svenskene ved deres hærfører Claude Collart inntok byen for en kort periode i 1564. På byens torv foran bispens bolig ble det reist en galge og all motstand fra trønderne ble behørig straffet. Den nybygde stallen ved kongsgården var naturligvis for liten for svenskene som benyttet domkirken som hestestall. Inntrengerne ble derimot overmannet og Collart ført i fangenskap til Danmark. Den ufreden som fortsatt herjer gjør at lensherren flytter tilbake til Steinvikholmen for å forsvare denne mot nye fiendtlige angrep. Først noen år etter krigens slutt i 1570 flyttet lensherren atter tilbake til kongsgården.

Kilder