Farriseidet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Farriseidet er et boligområde i Larvik kommune (til 1948 i Hedrum kommune). Det ligger i østskråningen av Raet mot Farris og Hammerdalen, nordvest for Langestrand.

Farriseidet ble tidligere kalt Eidløkka. Eidgata har navn etter området.

Historie

Farriseidet utgjorde den vestligste delen av de gamle Fritsø-arelaene på Hedrum-siden og grenser til vannets utløpsos. Middelaldergården Gunildarud (nevnt i 1399) lå kanskje der. Senere omfattet Farriseidet også skråningen oppover raet.

I tilknytning til industrien i Farriselven nedenfor har det funnes demningsanlegg og sluseanordninger i oset, muligens helt tilbake til middeladeren da kverndriften var i gang. I senere tid fantes det også en jordvei der. Fra 1700-tallet kjenner man til spredte navn på mennesker som var bosatt på eidet. I 1743 ble Eidet kalt plass, og visse benyttet seg av å dra tømmer fra Farris over der, men ble stanset av grevens ansatte og bøtelagt. Rundt 1800 lå bolig og uthus for skogbetjenter ved Fritsø 200 meter øst for slusa.

Våningshuset var fra 1700-tallet eller eldre, bygd i tømmer med innredet loft i nyere tid. Det lå ovenfor den senere vektstasjonen og ble sanert i 1971 i forbindelse med anleggelsen av ny E18. Tidligere lå brygga for Farrisbåten rett nord for våningshuset.

Kilder

  • Nyhus, Per: Larvik A-Å, Larvik 1999, s. 122.
  • Krohn-Holm, Jan W.: Hedrum bygdebok , bind II, Hedrum 1979, s. 101-102