Filipstad (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Filipstad omkring 1970.
Foto: Widerøes Flyveselskap / Oslo byarkiv

Filipstad er et havneområde i Oslo. Det ligger mellom Pipervika og Frognerkilen, og har navn etter løkka Filipstad. På 1800-tallet var det et viktig badested, på 1900-tallet var det et travelt havneområde og i 2000-åra pågår omregulering og nybygging av et bolig- og næringsområde.

I 1869 ble det oppført et badehus for menn i Filipstadbukta, vest for Tjuvholmen. Allerede den gang var det på grensa at stedet var egna for bading, for den indre delen av bukta var svært illeluktende på grunn av den kloakkførende Filipstadbekken. For å bedre forholdene ble bekken demma opp, og den indre delen av bukta ble fylt opp i 1870-åra. Tidlig på 1900-tallet fant man også kvinnebadet Eyr på Filiipstad.

I 1909 begynte bygginga av Filipstadkaia, etter en lang periode hvor det hadde blitt fylt opp litt etter litt i området. Kaia sto ferdig i 1927. Badene måtte fjernes, men i 1920-åra ble det anlagt et svømmestadion. Det ble revet i 1932 og nyoppført året etter. I 1940 stengte tyskerne anlegget og brukte det som ammunisjonslager. Da frakteskipet «Selma» ekspoderte i 1943, i det som er kjent som Filipstadeksplosjonen, ble svømmeanlegget totalt rasert og bare stupetårnet sto igjen.

Filipstadutstikkeren ble bygd 1945–1957, og sammen med Filipstadkaia var den en viktig del av Oslo havn. Det har flere ganger vært planer om utvidelser, men miljøhensyn har satt en stopper for mye av planene. Arbeidet med å regulere området endte med at man beslutta å skape et nytt boligstrøk på Filipstad.

Kilder