Fiske

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Makrellfiske i Oslofjorden utafor Hvitsten i Akershus.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket
Fiskeriet er en viktig arbeidsplass langs kysten. Kilde: Jan Strøm (red): Norsk fiskeri og fangst håndbok bd. II, Oslo 1949

Fiske har siden tidenes morgen vært en viktig kilde til mat. Både langs kysten og ved elver og innsjøer ble fiske like viktig som fangst og sanking, og ga et mer variert kosthold med rikelig inntak av proteiner, fett og forskjellige mineraler. Når vi snakker om fiske inkluderer dette gjerne ikke bare fisk, men alle slags dyr som lever i vann, men som ikke er pattedyr. Dermed omfatter det også slikt som reker, skjell og muslinger samt krepsdyr.

Fiskeriet er en viktig arbeidsplass langs kysten. God mat gir den og. Kilde: Jan Strøm (red): Norsk fiskeri og fangst håndbok bd. II, Oslo 1949

Historie

Det eldste fisket ble trolig utført ved å stikke fisken med et spyd, og i mange kulturer med pil og bue. Etter hvert lagde man også egne fiskeredskaper, som lystregafler – et redskap som forøvrig nå er forbudt i Norge. Man begynte så å lage enkle fiskekroker av bein eller stein. Disse var store og klumpete sammenlikna med moderne fiskekroker i stål, men med agn gjorde de nytten. Man begynte også tidlig å lage garn, som kunne øke utbyttet sammenlikna med å ta én og én fisk. Gjennom tidene har det blitt utvikla mange forskjellige fiskeredskap, som oter, hekle og fiskestang.

Fiskeri - kommersielt fiske

Utdypende artikkel: Fiskerinæringa

Kommersielt fiske, altså fiske som ikke skal fø egen husholdning, men som gir mulighet for bytte eller salg, har pågått i Norge i mange hundre år. Det er vanskelig å sette en grense for når det begynte; det er all grunn til å tenke at man tidlig fikk noen som spesialiserte seg på fiske med garn fra båt, og som forsynte et samfunn med sjømat mens de selv mottok varer og tjenester fra andre. Allerede i tidlig middelalder er det ingen tvil om at man hadde et rent kommersielt fiske, for omkring 1100 kom det første hanseatene til Norge, og med dem begynte eksporten av fisk.

Innafor det kommersielle fisket skiller en gjerne mellom kystfiske og havfiske. Kystfisket foregår med mindre fartøy og forholdsvis enkle redskaper, mens havfisket gjerne utføres med store trålere. Moderne fabrikktrålere kan prosessere fisken om bord, og er nærmest for fullstendige matfabrikker å regne. Det har ofte vært konflikt mellom kystfiskere og trålerflåten, da mange kystfiskere mener at trålerne tar for mye fisk i oppvekstfasen, slik at færre kjønnsmodne fisk kommer inn til kysten for å gyte.

Norge er de fleste år med blant de ti største fiskerinasjonene i verden, og kan måle seg med land med betydelig høyere folketall.

Sportsfiske

Utdypende artikkel: Sportsfiske

Fiske til eget bruk omtales i dag gjerne som sportsfiske eller fritidsfiske, selv om det også er en form for matauk. Det er en svært populær fritidssyssel, og foregår både i ferskvann og hav, fra land og fra båt.

Litteratur og kilder