Fjellhamarelva

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fjellhamarelva sett mot sør fra Fjellhamar bru.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Fjellhamarelva begynner i sørenden av Langvannet i Lørenskog og følger et nordøstgående løp inntil den munner ut i Nitelva. I Skedsmo kalles elva også Sagelva. Rett øst for Langvannet får Fjellhamarelva tilførsel fra Losbyelva, og ved utløpet i Nitelva har vassdraget et totalt nedbørfelt på vel 109 km2. Nedbørfeltet inkluderer hele Lørenskog kommune samt deler eller mindre deler av Skedsmo, Rælingen, Oslo, Enebakk og Ski. Det er satt ut noe ørret i Fjellhamarelva, men abbor, gjedde og mort er de dominerende fiskeslagene.

I forbindelse med bygging av nye Strømsveien mellom Furuset i Oslo og Strømmen i Skedsmo, ble Fjellhamarelvas utløp fra Langvannet flyttet i 19101912. Det ble sprengt ut fjell der utløpet ligger i dag. Tidligere var utløpet sør i Langvannet, og elva rant forbi dagens McDonald’s og Shell, før den fortsatte videre østover og nordover øst for Knattenåsen, mot dagens Fjellet borettslag.

Vannkvaliteten i Fjellhamarelva har blitt bedre i de senere åra, men den er fortsatt dårlig i de nedre delene av elva, noe som særlig skyldes tettstedsavrenning, overløp og lekkasjer fra kloakkledningsnettet og landbruksavrenning. Lørenskog kommune begynte i 2006 arbeidet med å bygge en rensepark ved Knatten for å redusere forurensning fra overvann i sentrumsområdet.

I 1226 dro kong Håkon Håkonsson med 34 skip fra Oslo og inn til Romerike, der opprørsflokken ribbungene hadde sterkt fotfeste. Sagaen forteller at skipene ble dratt over land, over myr og gjennom skog, og det er nevnt at kongen passerte Stalsberg i Skedsmo. Selv om det ikke er ettertrykkelig nevnt, er det mulig at Fjellhamarelva kan ha blitt benyttet på deler av strekningen.


0230 Lorenskog komm.png Fjellhamarelva er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.