Fylkeskonservatorene

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Fylkeskonservator»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Fylkeskonservatorene er en sentral instans når det gjelder kulturvern på fylkesnivå. Stillingen er underlagt fylkeskultursjefen i de respektive fylker. Fylkeskonservatoren skal ivareta kulturvern på fylkeskommunalt plan. Sentrale oppgaver er å stå for bygningsvern, behandle arealplaner, anbefale lån på antikvarisk grunnlag, ha faglig ansvar for museene og administrere tilskuddsordningen i fylket samt arbeide for immaterielt kulturvern. Fra 1990 har fylkeskonservatorene fått en viktigere rolle innen kulturvernet, da ansvaret for å følge opp kulturminnene er delegert fra Riksantikvaren til de enkelte fylkene. Dessuten er ansvaret for fornminner (kulturminner fra før 1537) overført fra de arkeologiske landsdelsmuseene til fylkeskommunen. Museene har imidlertid ansvaret for videre behandling av funn. Det er opprettet nye stillinger som kulturvernkonsulent og fylkesarkeolog hos fylkeskonservatoren for å imøtekomme det økende behovet i kulturvernarbeidet.

Fylkeskonservatoren har bl.a. oversikt over museer og verneverdige bygninger i fylket. Materialet (eller kopier av det) fra SEFRAK-registreringer i de enkelte kommuner foreligger hos fylkeskonservatoren. Enkelte har egen fotosamling, samt kopier fra Riksantikvarens arkiv.