Gjaldker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjaldkeren var opprinnelig den eneste kongelige embetsmannen i norske byer, inntil man på 1400-tallet fikk byfogder.

Gjaldkeren hadde politi- og påtalemyndighet, han deltok på tinget som en av de lovkyndige, organiserte vakthold, brannvern og borgervæpning, innkrevde avgifter for kongen og utførte andre oppgaver på kongens vegne. I utgangspunktet sto gjaldkeren mer eller mindre alene i sin embetsutøvelse, men etter hvert ble han underlagt sysselmannen.

Etterhvert innskrenket hans myndighet seg til byens indre saker, og gjaldkeren ble erstattet av byfogden. Det embetet ble senere erstattet av politimester.

Litteratur