Hærland kirke og kirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Hærland kirke»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Dagens Hærland kirke ble innviet i 1879.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Hærland kirke og Hærland kirkegård ligger i Hærland i Eidsberg kommune i Østfold. Navnet er også skrevet Herland. Adressen er Visterveien 7, Mysen. Dagens kirke ble innviet i 1879, og er den fjerde kirken i Hærland, den tredje på nåværende kirkested. Kirkegården ligger ved kirken mot nord, øst og nordøst, og er utvidet flere ganger. Til kirkeanlegget hører også et nokså stort gravkapell som også benyttes som kirkestue.

Hærland kirke

Hærland kirke ble innviet i 1879. Det er en trekirke (langkirke) med ca. 450 sitteplasser. Arkitekt var Hjalmar Welhaven (1850-1922), byggmester Ivar Hansen Bruserud, som var lokal.

Den første kirken var en stavkirke på Hærland gårds grunn, som ble besluttet revet i 1700. I 1701 ble kirkestedet flyttet en kilometer vestover til gården Revhaugs grunn, der det ble oppført en laftet kirke. Denne kirken var liten, dårlig bygd og vedlikeholdt, og ble tatt ned i 1777. Ny kirke ble innviet i 1778, men denne ble revet allerede i 1877. Dagens kirke ble så innviet på samme sted 19. mars 1879. Hærland kirke var tidligere annekskirke for Eidsberg kirke.

Kirken er laftet, veggene har panel utvendig, men laftetømmeret er synlig inne i kirken. Kirketårnet står over våpenhuset i vest, og har et femsidig kor mot øst.

I koret er det en nygotisk altertavle med et korsfestelsesmaleri av August Eiebakke fra 1931. I koret, like bak prekestolen, er det også en tavle med en liste over residerende kapellaner i Hærland fra 1742 til 1979. Døpefonten av kleberstein er fra ca. 1150. Prekestolen ble laget da kirken ble bygd.

Orgelet er fra 1960 og avløste et Olsen & Jørgensen-orgel fra 1888. Kirken har to klokker fra 1878, levert av Olsen Nauen klokkestøperi i Tønsberg.

Like nord for kirken ble det i 1924 oppført et gravkapell etter tegninger av Sigurd Bensten. Det er orientert nord-sør med inngang i sør og mot øst. Kapellet er påbygd og renovert, og brukes i dag også som kirkestue. I kapellet/kirkestua står en altertavle fra 1702 og en prekestol fra 1654, fra tidligere kirker på stedet

Hærland kirkegård

Motiv fra Hærland kirkegård, bildet er tatt i nord-østlig retning. Europavei 18 passerer i bakgrunnen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Hærland kirkegård ligger ved Hærland kirke mot øst, nord-øst og nord. Sør for kirken kommer grunnfjellet opp i dagen, og arealet her er uegnet for gravleggelser. Arelet rett øst for kirken er noe påfyllt.

Utvidelsen mot nord-øst ble foretatt i 1840 og mot nord i 1921. De sistnevnte delene av kirkegården ligger på et lavere nivå enn del eldste delen, mot Ørjeveien (Europavei 18).

Deler av kirkegården er omgitt av en steinmur. Det finnes murte portstolper i vest, nord og sør.

En gruppe eldre, stående gravminner av jern står på kirkegården nord for kirken.

Blant de gravlagte kan nevnes Marie Bye (1881-1933), bestyrerinne ved Østfold husmorskole. Hun omkom i en trafikkulykke ved Halden 13. juli 1933.

Kilder og referanser

Galleri