Hakadal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hakadal kirke.
Foto: Olve Utne

Hakadal (tidl. Hakedal) er betegnelsen på området nord i Nittedal kommune i Akershus fylke, fra Strøm bru til fylkesgrensen mot Oppland. Hakadal er det ene av to sokn i Nittedal kommune, med Hakadal kirke som soknekirke.

Det største tettstedet i Hakadal er Åneby med ca. 1500 innbyggere, men det ligger også tettsteder ved Varingskollen, Tøyenhaugen og Hakadal. Åneby, Varingskollen og Hakadal er alle stoppesteder på Gjøvikbanen. Varingskollen har for øvrig også et av Oslo-områdets største alpinanlegg, med fem nedfarter og tre heiser. Største høydeforskjell er 315 meter.

Gjennom Hakadal renner også Hakadalselva, som blir til Nitelva etter Strøm bru.

På vestsiden av dalen, nord i Hakadal, finner vi Hakadal verk, der mange av husene etter Norges eldste jernverk fremdeles står. Driften der startet ca. 1550.

Glittreklinikken, tidligere Glittre Sanatorium.
Foto: Olve Utne

Oppe i lia ovenfor Hakadal kirke ligger det tidligere Glittre Sanatorium, som ble til Glittreklinikken i nyere tid. Denne helseinstitusjonen ble opprinnelig opprettet som kursted og kirurgisk klinikk for tuberkulosepasienter. Driften ble omlagt til rehabiliteringssenter for lungesyke med hovedvekt på astma og KOLS. Bygget har stått tomt de senere årene, etter at LHL bygget ny klinikk ved Gardermoen

Nord i Hakadal ligger Aas gård, der Hakadal golfklubb har anlagt en 18-hulls golfbane som ble åpnet i 2004. Aas gård er også et populært utfartssted vinterstid, hvor man kan kjøre til Hakkim og gå skiturer i Romeriksåsene. Det er også svært mange som bruker Hakadal som startpunkt for løyper gjennom Nordmarka; fra Hakadal stasjon er det ca. 18 km til Kikutstua.

I Hakadal ligger det én ungdomsskole (Hakadal ungdomsskole eller HUS) og én barneskole (Elvetangen). Barneskolen erstatter fra 2021 de to tidligere barneskolene Kirkeby og Hagen. Videre finnes på Åneby legesenter, apotek, optiker, Meny, og to små kaféer (Puls og Mamma Mia), gatekjøkken, frisør, samt bilverksted.

På Løvstad finnes Pizza-kiosk og et nedlagt spisested.

På Tøyenhaugen finnes treningssenter (Andersens gym og kaffe), Kiwi-forretning og frisør (Studio 17).

I Hakadal er det også mange hester og private staller.

To navnetradisjoner

Gravfeltet ved Hakadal kirke.
Foto: Olve Utne (2007).

Hakadal skal angivelig ha fått navnet sitt under yngre jernalder. Det finnes to motstridende tradisjoner bak navnet som begge tar utgangspunkt i en lokal småkonge ved navn Hake, men som ellers skiller seg klart fra hverandre.

Den ene av tradisjonene skriver seg fra Snorres kongesagaer, der det fortelles om en Gandalv som var småkonge på Romerike og lå i strid med den ekspanderende Vestfoldkongen Halvdan Svarte. Ved Halvdans død gikk konflikten i arv til hans sønn Harald, senere med tilnavnet Hårfagre. Harald kom først Gandalv til livs og støtte så sammen sønnen hans Hake, som hadde samlet en hær "oppe i landet, og de møttes i en dal...der falt kong Hake og en stor del av hæren hans. Der heter det siden Hakadal."

Slik lyder Snorres versjon, bygdetradisjonen byr på en annen forklaring. I følge den var Hake en høyt respektert konge på Åneby som konkurrerte med en kong Håkon fra Håkonstad i Lunner om hånden til Gudrun, en rik og vakker kvinne. Den populære Hake vant Gudrun, men bryllupsfeiringen hadde knapt begynt før Håkon kom sørover med en hær for å ta livet av ham. Varden på Varingskollen ble tent og Hake samlet sine menn for å møte Håkon. Det påfølgende slaget stod ved Hellerud, der både Håkon og hæren hans ble felt. Med dette økte Hakes prestisje ytterligere og etter hans død ble han gravlagt i en haug som fremdeles bærer navnet Kongehaugen, og bygda ble i følge denne tradisjonen oppkalt etter ham.

Det finnes ingen håndfaste bevis som taler til fordel for noen av teoriene, men ettersom Snorres versjon ble skrevet ned århundrer før folketradisjonen er det rimelig å anta at den ligger nærmere virkeligheten. Det eneste som kan slås fast med sikkerhet er at navnet stammer fra en mann ved navn Hake som var betydningsfull nok til å få en bygd oppkalt etter seg. Hakadal er forøvrig det eneste bygdenavnet på Romerike fra denne perioden med et personnavn som førsteledd.

Hakadal
Foto: Norske næringsliv (1952)

Lenker

Kilder