Hammer bru (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hammer bru i Lørenskog, sett fra nordøst.
Foto: Kristian Hunskaar 2008.
Hammer bru over Losbyelva.
Foto: André Clemetsen.

Hammer bru er ei steinhvelvsbru over Losbyelva, et par hundre meter vest for Hammer-gårdene og Lørenskog kirke, øst for krysset Gamleveien/Nordliveien i Lørenskog.

Hammer bru utgjorde en del av kongeveien mellom Kristiania og Romerike og ble ombygd til sitt nåværende utseende i 1870. Brua, som er den eneste gjenværende steinhvelvsbrua langs denne veien, ble restaurert i 2007. Den er nå en del av gang- og sykkelstinettet i Lørenskog.

Hammer bru er ca. 15 meter lang og ca. 6,5 meter bred. Lysåpninga er ca. 5,5 m. I ytterkant har den en steinforhøyning på ca. 20 cm som stedvis er utbedret med betong. Veidekket var opprinnelig av grus, men etter siste restaurering er det lagt asfalt i hele bruas bredde. Før var ei ca. 2,5 meter bred stripe midt i kjørebanen asfaltert. Ved restaureringa ble brua også utstyrt med et rekkverk av jern, levert av Helle Jernindustri i Kragerø.

Bruer av denne typen ble vanlige i Norge omkring 1800. Dateringa er noe usikker, da visse kilder tyder på at brua ble bygd i perioden 18111815, da denne delen av Den Strømmenske kongevei, kongeveien mellom Christiania og Romerike, var under bygging. Det er imidlertid også hevdet at Hammer bru skriver seg fra ei utbedring av kongeveien rundt 18601870. Brua er den eneste gjenværende steinhvelvsbrua langs denne veien.

Hammer bru er i dag en del av gang- og sykkelstien langs Gamleveien og tilhører derfor Lørenskog kommune, som nylig har restaurert den. Brua ble i 2000 tatt inn i Statens Vegvesens verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner.


0230 Lorenskog komm.png Hammer bru (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.