Hans Rosenørn Grüner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Rosenørn Grüner (født i Glemmen 6. september 1822, død 1912) var oberstløytnant og interimskommandant på Fredrikstad festning i 1881. Grüner var sønn av kaptein og senere tollkasserer i Bergen, Peter Otto Rosenørn Grüner (1783-1847) og Christine Marie Siewers (1795 – 1877, datter av krigsråd, magasinforvalter i Fredrikstad Hans Siewers). Han giftet seg med Eline Charlotte Grüner (ikke samme slekt), født 9. mars 1836, 18. mai 1857. De hadde 3 sønner: Carl Fredrik (1861), Axel Otto (1863, senere oberstløytnant) og Gustav Peder (1865, senere sjef for 1. divisjon og kommandant på Fredriksten).

Grüner gikk den militære høyskolen i 1847, ble sekondløytnant i artilleriet i 1848 og var som sådan med under den norske nøytralitetsvakt i Danmark 1849-50. I 1854 ble han premierløytnant, og han ble stabskaptein i 1858. Fra 4. september 1860 til 30. april 1868 var han medlem av konstruksjonskomiteen, og han var senere kaptein og batterisjef for 6. batteri/2. artilleribataljon i Fredrikstad fra 10. mai 1868 til 24. februar 1872. Videre var han sjef for 7. batteri/4. kjørende artilleribataljon i Trondheim fra 2. september 1867 til 10. mai 1868, og sjef 4. batteri i 2. artilleribataljon i Christiania fra 24. februar 1872 til 17. mai 1879.

Han ble oberstløytnant og sjef for 5. artilleribataljon til fots (Kristiansand/Bergen) fra 17. mai til 1. november 1879, deretter sjef for 3. kjørende artilleribataljon i Fredrikstad fra 1. november 1879 til 1. januar 1889, (bataljonen ble senere 2. feltartillerikorps). I denne perioden fungerte han som interimskommandant i Fredrikstad etter Rehbinders død i 1881 til oberst Anker tiltrådte på nyåret 1882. I oberstløytnant Grüners tid ble kongemonogrammene på porter og bygninger tilbakeført til sin opprinnelige form, etter at de hadde blitt fjernet ved unionen med Sverige.

Grüner ble utnevnt til oberst i 1888, og var sjef for 2. Feltartillerikorps i Fredrikstad fra 1. januar 1889 til 31. desember 1896, da han fikk avskjed. Han døde i 1912.

Kilder

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer 1628 til 1814, Oslo 1948.

Eksterne lenker


Forgjenger:
 Gustav Christian Rehbinder 
Interimskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Carsten Anker