Harald Nicolai Storm Wergeland (1814–1893)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Harald Nicolai Storm Wergeland (født 27. mai 1814, død 23. oktober 1893) var offiser og statsråd. Han var også kjent som fjellklatrer og skribent.

Bakgrunn

Han var født i Bergen som sønn av styrmannen Gert Christian Storm (1781–1836) og Ingeborg Birgitte Wergeland. Allerede som ganske ung fluttet han til sin mors bror, Nicolai Wergeland og vokste opp der sammen med hans familie og ble en del av søskenflokken med fetterne og kusinen Henrik (1808–1845), Harald (1811–1893), Camilla (1813–1895) og Oscar (1815–1895). Han tok da adoptivfarens (og morens fødenavn) familienavn som sitt eget.

Han begynte på Krigsskolen allerede i 1826, sammen med fetteren Oscar, da de var da bare henholdsvis tolv og elleve år gamle.

Militær karriere

Etter endt militær utdanning tjenstegjorde han først som sekondløytnant ved Bergenhus musketerkorps, til han i 1834 ble lærer i artilleri ved Krigsskolen i 1834, med grad av premierløytnant. Han hadde også tjeneste som adjutant for kong Oscar I. 14. november 1857 ble han som generalmajor utnevnt til sjef for Generalstaben, en stilling han satt til 28. september 1860. Fra 1868 til 1887 var han kommandant ved Akershus festning, fra 1875 som generalløytnant. I 1890 ble han innvilget avskjed.

Sivilt virke

I tråd med den tids praksis for utnevninger av statsråder, ble Wergeland som sjef for Generalstaben konstituert som arméminister i Vogt-ministeriet for Hans Glad Bloch mens Bloch møtte i interimsregjeringen fra 14. september til 3. oktober 1857 i forbindelse med kong Oscar Is sykdom.

Tilsvarende avanserte han fra å være sjef for Generalstaben til å ble utnevnt som arméminister og sjef for Armédepartementet 28. september 1860 i Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet og denne posisjonen ble videreført da Frederik Stangs ministerium overtok 17. desember 1861. En periode i 1860–1861, var han samtidig ansvarlig for Marinedepartementet og i to perioder (1862–1863 og 1866–1867) var han også ved statsrådavdelingen i Stockholm.

Han var statsråd til 3. april 1868, men var konstituert statsråd i interimsregjeringene i mai til juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 26. mai til 21. juli 1875 i forbindelse med kong Oscar II reiser til Tyskland og Russland. Deretter ble han i 1875 forfremmet til generalløytnant, og ble innvilget avskjed i 1890.

Wergeland var en ivrig fjellklatrer og i forbindelse med oppdrag (1840) om oppmåling og kartlegging av Østre Jotunheimen, oppnådde Wergeland ry som fjellklatrer med flere førstebestigninger blant annet:

I 1843 sto han også bak Norges første veikart.

I 1845 etablerte han Ustetind varde som trigonometrisk punkt som en del av oppmålingsarbeidene.


Han er gravlagt på Krist kirkegård i Oslo.

Galleri

Kilder