Harris Birkeland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harris Birkeland.
Foto: Hentet fra Studentene fra 1923 (1950)

Harris Birkeland (født 30. juli 1904 i Ølen nåværende Vindafjord kommune, Hordaland, død 1. september 1961 i Oslo) var  teolog, språkforsker og professor i semittiske språk.

Familie

Harris Birkeland var sønn av landhandler og gårdbruker Ole Hansen Birkeland (1873-1952) og Kaia Veastad (1886-1955). Han ble  gift i 1931 med Astrid Bartmann (1903–89), ekteskapet oppløst, deretter i 1939 med Hjørdis Margrethe Hveding (f. 1906), ekteskapet oppløst, og til sist i 1953 med Aina Elisabeth Karlson (f. 1903).

Liv og virke

Harris Birkeland tok examen artium i 1923. I 1929 tok han  teologisk embetseksamen ved det teologiske fakultet i Oslo,  og samme år eksamen ved det praktisk-teologiske seminar. Etter tre år som universitetsstipendiat disputerte han i 1933 med  doktoravhandlingen Die Feinde des Individuums in der israelitischen Psalmenliteratur, om de gammeltestamentlige salmene. 

I 1933 ble Birkeland utnevnt til dosent i teologi ved universitetet i Oslo, med Det gamle testamente som arbeids- og undervisningsfelt, en stilling han hadde frem til 1946. Da gikk han over til dosent-stilling i semittiske språk samme sted. I 1948 ble han utnevnt til professor.  Birkelands undervisning i hebraisk resulterte blant annet i  Lærebok i hebraisk grammatikk  (1950, 1967) og andre utgivelser. I tillegg til å undervise på universitetet, hadde han i flere år timer ved Oslo katedralskole

Mot slutten av livet sto Birkeland frem med sine alkoholproblemer, og engasjerte seg i opplysningsarbeid, særlig gjennom bevegelsen Anonyme Alkoholikere.

Ettermæle

Harris Birkeland er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I et minneord over Harris Birkeland i Dagbladet 2. september 1961, signert Kjell Aartun, ble han beskrevet slik (utdrag):

Som vitenskapsmann har professor Birkeland gjort en enestående innsats. Betydeligst er hans arbeider innen semittisk lingvistikk og i Islam-forskningen, hvor han har innført helt nye metoder. Karakteristisk for hans vitenskapelige arbeider er, foruten hans metodiske innsats, at han så å si uten unntak tok opp spørsmål av sentral og vidtrekkende betydning. ...  Med professor Birkelands bortgang har studiet av semittisk språk og kultur lidd et smertelig tap, som i tida som kommer vil bli følt stadig sterkere.

Harris Birkeland er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Professor er benyttet på gravminnet.

Kilder