Harstad under okkupasjonen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Artikler om krigen i Årbok for Harstad

 • 1988 Eidnes, Asbjørn: Minne frå krigsåra 1940-45
 • 1989 Eidnes, Asbjørn: "Trondenes fort" 1940
 • 1989 Eidnes, Asbjørn: Evakueringsleiren på Trondenes 1945-51
 • 1990 Thorsen, Laila og Thor: Da Rødmyrstua var internasjonal
 • 1990 Thorsen, Laila og Thor: Vinterkrigen 1939-40 og overfallet på Norge
 • 1990 Thorsen, Laila: En alarmerende melding
 • 1991 Stokkan, Eva: Krigen og freden - sett med barneøyne
 • 1994 Thorsen, Laila: Fra Alteidet til Grytøya med M/K "Lina" høsten 44
 • 1995 Berg-Olsen, Jarl Ivar: Intervju med Leif Bothner
 • 1995 Bygdnes, Frode: Krigen og fagbevegelsen Harstad
 • 1995 Eidnes, Asbjørn: Dette hendte også i 1945
 • 1995 Eidnes, Asbjørn: Lyspunkt i en konsentrasjonsleir
 • 1995 Einmo, Svein: Episode 1940 og 1945
 • 1995 Høier, Karstein L.: Og så kom krigen
 • 1995 Jenssen, Oddvar: Frigjøringen av Harstad-avsnittet
 • 1995 Knutsen, Aud Synnøve: Glimt fra barneår i krig
 • 1995 Matland, Susan. Kjøtt, flest og B-såpe
 • 1995 Pedersen, Gunnar: Den tyske overgivelsen av Harstad
 • 1995 Redaksjonelt: Harstad speidertropp i illegalt arbeid
 • 1995 Redaksjonelt: Klipp fra "Fellesavisen" 9. mai 1945
 • 1995 Steinholt, Helge: Da trondenesprosten tok kommandoen
 • 1995 Stenersen, Sigurd: Gløtt fra 1940
 • 1995 Stenersen, Sigurd: Seiersrus(s)
 • 1995 Thorsen, Laila: Krig og frigjøring
 • 1995 Thorsen, Laila og Thor: Langs kysten merket man at noe var på gang
 • 1995 Varmedal, Kristian: Krigstida på Gullhaugen sanatorium
 • 1996 Eidnes, Asbjørn: 17. mai 1942 på Trondenes
 • 1997 Bruun, Ola: På oppdagerferd i tyske hærarkiver
 • 1998 Thorsen, Laila og Thor: En liten historie fra første verdenskrig
 • 1998 Thorsen, Laila og Thor: Trondenesleiren - Russeleiren - Finnmarksleiren,
 • 1998 Thorsen, Thor: Minner fra rekruttid, nøytralitetsvakt og krigsvåren
 • 1999 Pettersen, Reidar: Et minne fra krigens dager
 • 2000 Bruun, Ola: Drama på havna for 50 år siden
 • 2000 Furset. Ole J.: Dette finner du på Tr. Distr.museum (pistol fra krigen)
 • 2000 Redaksjonelt:"Glorius" ved Harstad i mai 1940
 • 2000 Sellæg, Johannes: Tur-retur Høyesterett 9. april 1940. En dramatisk
 • 2001 Kristiansen, Gunnar E.: Krigen kommer til Harstad
 • 2002 Floer, Kristian: Russefange på Trondenes, Konstantin Severdintsev
 • 2002 Kaarbø, Erik D.: Litt flyhistorie fra krigsårene
 • 2003 Mikkelsen, Magnus: Minner fra Kasfjord 1940-1945
 • 2003 Spilling, Knut: "Jeg blir skutt som spion om en time"
 • 2004 Svensen, Finn: Dagboknotater fra maidagene 1945
 • 2005 Bjerkaas, Marianne Nymoen: Russefangen og brødet – et svart barndomsminne
 • 2005 Steinholt, Torunn Fredsstemning 1945 (utdrag av brev…)
 • 2006 Floer, Kristian: Minnestøtten over russiske krigsfanger på Trondenes
 • 2006 Reppen, Gunnar: Feil og mangler ved krigsminnesmerker i Harstad
 • 2007 Eidnes, Asbjørn: Fleire fangar frå Harstad
 • 2007 Eriksen, Almar: Historia om han Hilmar
 • 2007 Floer, Kristian: Moorsoldaten. Tyske fanger på Trondenes 1944-45
 • 2007 Kristiansen, Gunnar E.: Kåre Anthonsen, et navn blant 21
 • 2007 Norman, Jacob: Minne over falne befal fra 6. div. skole
 • 2007 Reppen, Gunnar: Om krigsminnesmerker i Harstad
 • 2007 Thorsen, Laila og Thor: Rapport fra Milorg, Harstad
 • 2007 Stenersen, Sigurd: Noen politiske fanger fra Harstad og omegn
 • 2008 Eidnes, Asbjørn: Glimt frå Finnmarkskontoret i Harstad 1945-1949
 • 2008 Kjekstad, Erling v/s. Stenersen: Finnmarksleiren i Startgropa
 • 2008 Normann, Bendiks: Sandtorg kommune under krig og okkupasjon
 • 2008 Thorsen, Thor E.: Harstad metodistkirke har også sin historie
 • 2009 Reppen, Gunnar: Om krigsminnesmerket på Harstad gravlund
 • 2009 Reppen, Gunnar: Offiseren Paal Frisvold
 • 2010 Stenersen, Sigurd: Kampene i Nord og en generals ettermæle
 • 2010 Stenersen, Sigurd: Litt okkupasjosnhistorie
 • 2010 Reppen, Gunnar: dramatikken bak et krigsminnesmerke i Harstad

Se: Da krigen kom til Harstad

Utdrag fra Harstad Tidene 3. mai 1945

BY OG BYGD

Den faste spalte på lokalavisas side 2 inneholdt også denne dagen en del interessante meldinger, sett med øyne anno 2009.

Bleik Mannskor hadde avviklet en særs vellykket konsert med overfylt hus på Andenes søndag 22. april. Andøya Avis hadde også lekket en hemmelighet om at koret vurderte å ta en konserttur til Harstad sommeren 1945.

Småbåtfisket etter rognkjeks forgikk for fullt rundt nesten hele Andøya, meldte lokalavisa Andøy Avis. Det ble benyttet flyndregarn, og fisket var svært innbringende kunne avisa melde. Prisen lå på 40 øre per kilo, og fangstene var på mellom 500–600 kilo per dag. Ja, enkelte båter hadde fangster på oppimot 1600 kilo. Og man regnet seg fram til at dette kunne gi mannslotter på om lag 3000 kroner.

Til siste møte i Skånland herredsting var det framlagt et forslag fra ordfører Edvard Ruud i Trondenes om ensartede fiskeregler for fiske i ferskvann i Trondenes, Sandtorg, Skånland, Kvæfjord, Astafjord, Ibestad og Bjarkøy. Forslaget var oversendt Sigvart Isachsen som formann i Blåfjellvann fiskeforening til uttalelse.

Det norske Finnemisjonsselskap hadde besluttet å opprette et «Finnemisjonens gjenreisningsfond». Fondet skulle finansieres gjennom salg av «gjenreisningskort»: 10 merker på hvert 50 øre, ved å bruke brevmerkene. Kr. 2,50 à 50 merker og ved vanlig innsamling på kvitteringsbøker.

Onsdagens tyske kommuniké var enda ikke kommet da avisa gikk i trykken onsdag kveld.

Skreifisket. Sesongen gikk mot slutten i begynnelsen av mai 1945. Det ble fortsatt fisket noe skrei i Vesterålen og på yttersida. De fleste fiskerioppsyn var hevet, og fremmedfiskerne var reist heim fra de fleste oppsynsdistrikter. Skreisesongen hadde gitt et tilfredsstillende fangstutbytte.


Religiøse møter annonsert 3. mai 1945: Søndag 6. mai ville det bli gudstjeneste i Skånland kirke ved pastor Henriksen og på Breistrand skole ved pastor Bjørseth. Harstad Y.A.G (yngre avd. gutter) skulle ha møte i Bethels minste sal tirsdag 8. mai kl. 19, med avis, opplesning og utlodning.

Baptistkirken:

 • Torsdag (3/5) kl. 2030: Evangelisk møte med tale av Kr. Olsen.
 • Fredag kl 2030: juniorenes hyggeaften.
 • Søndag kl 0930: Søndagsskole. Kl 1100: Gudstjeneste Kr. Olsen taler.
 • Mandag kl1900 ville det bli broderringsmøte hos Ellingsen i Gullhaugen.

Metodistkirken kunngjorde at det ble gudstjeneste i Cafè Alliance søndag kl 1100 ledet av Br. Reimers og med tale av kaptein Rotevatn. Kl 1300 ville det bli søndagsskole i Baptistkirkens lille sal. Kl 1800 var det duket for ungdomsskolekveld i Cafe Alliance med avis, andakt og sang + kollekt. Innlegg av ungdomsskoleelev; «Trenger vi en ungdomsskole?»

Frelsesarmeen skulle ha soldatmøte, torsdag kl 2030. Brødreforbund fredag kl 2000 hos Jarle Arnesen, Fjordgata 26. Lørdag og søndag kl 2030 ble det frelsesmøter i Cafe Alliance ved kaptein og fru Rotevatn, løytnant Thalerød samt at korpsets soldater skulle delta med taler, sang og vitnesbyrd. Søndag kl 1400 ble det søndagsskole i Cafe Alliance, der også nye barn ble ønsket velkommen.

Pinsemenigheten Sion kunngjorde møter torsdag og fredag i Cafe Alliance kl 2000 av forstander Kvammen. Der ville det bli meget sang og musikk.

Den katolske kirke skulle ha messe 5. søndag etter påske kl 0800, høymesse kl. 1030 og andakt kl 1700.


ANNONSEMARKEDET virker å ha vært bra. En litt spesiell annonse var denne:

 • Vi kan ennå levere gummistempler og faksimiler. Rust Dem nå for freden. TOREK HARSTAD

«TOREK» (Thor C. Conradi) hadde flere gode annonser:

 • RUST DEM FOR FREDEN. Skal De ha en god post etter krigen, må attestavskriftene ligge ferdige. La oss besørge avskrivingen.
 • Per Kind Dampskipsekspedisjon – Harstad bekjentgjorde at firmaet kunne gi fullstendig vareforsikring, godkjent av samtlige dampskipsselskaper, som omfattet all skade og fare, også tyveri, under overskriften SJØ- OG KRIGSFORSIKRING
 • BYTTEHANDEL var en meget populær og iøynefallende annonsespalte. Et av de mer aparte bytteforslag var:

«Gummiball». Jeg er en liten pike som ønsker meg en gummiball. I bytte has en pakke fyrstikk. Eksp. anv.

 • TAPT. Hvorvidt mannen fikk tilbake tekneboka si, er vel mer tvilsomt, selv om han utlovet dusør til finneren. Særlig etter som den «Inneholdt en del penger og bl.a. et brennevinskort».

Kilder